1. Partner
  2. Magasin
  3. Bærekraft
  4. Sirkulær økonomi - en raskere overgang
Tilbake til oversikt

Sirkulær økonomi - en raskere overgang

I 2015 la EU-kommisjonen frem en «pakke om sirkulær økonomi» som skal bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, flere arbeidsplasser og økonomisk vekst, samtidig som miljøbelastning og klimagassutslipp fra produksjon og forbruk skal reduseres.

Her legges det blant annet frem forslag om at 60 % av husholdningsavfallet og lignende næringsavfall skal materialgjenvinnes innen 2025. I 2030 skal dette økes videre til 65 %. (Norge rapporterte om 38 % materialgjenvinning i 2015.) Henholdsvis 65 % og 75 % av alt emballasjeavfall skal gjenvinnes innen 2025 og 2030. EU-landene skal iverksette tiltak for å redusere mengdene bygg- og anleggsavfall og matavfall, skriver Grønn Byggallianse i sitt faktanotat. Dersom EU-direktivene tas inn i EØS-avtalen, plikter Norge å implementere reglene i sin nasjonale lovgivning. Det vil påvirke både avfallsforskriften og byggteknisk forskrift. Er vi klar for en overgang til en sirkulær økonomi og hvordan jobber andre land for å akselerere overgangen?

City of Venlo – en kommune i sirkulær tankegang
Venlo-regionen er den første regionen i verden for å omfavne prinsipper fra vugge til vugge (C2C). Venlo er en kommune og en by i det sørøstlige Nederland, rett ved siden av den tyske grensen. Den ligger i provinsen Limburg. Venlo har en befolkning på rundt 100.000. Den ligger i grønne omgivelser i Nord-Limburg. Elven Meuse går rett gjennom sentrum fra sør til nord. Venlo har opprettet et eget senter, C2C-senteret, som fungerer som et springbrett til alt man trenger å vite om vugge til vugge. Det knytter sammen kunnskap, kompetanse og personer til den praktiske anvendelsen av Cradle to Cradle-prinsippene. På denne måten tar de sikte på å akselerere overgangen til en sirkulær økonomi.

Senteret tilbyr en plattform hvor folk og organisasjoner kan koble seg til hverandre og dele sine nyheter, prosjekter, produkter og verktøy i C2C og den sirkulære økonomien. Ved å tilby denne plattformen ønsker byen å inspirere innbyggerne til å bidra til en sirkulær økonomi ved å anvende C2C-prinsippene i utviklingsprosjekter og forretningspraksis. Les mer om City of Venlo på www.c2c-centre.com

3 OM SIRKULÆR ØKONOMI:

Forutsetning for vekst

– I Europa ser vi stadig større fokus på ressurseffektivitet og råvareknapphet, samtidig som det kommer strengere miljø- og klimakrav. For å få til økonomisk vekst gitt tilgjengelige ressurser og rammene gitt av miljø- og klimalovgivning vil sirkulær økonomi kunne spille en helt sentral rolle. 

Les intervjuet med Kjetil Midthun fra SINTEF her.

Smart og riktig

– Sirkulær økonomi er en av nøklene til å lykkes med våre miljø- og ressursutfordringer fremover. Sirkulær økonomi er smart og riktig, både for miljøet og økonomien. Begrepet er på full fart inn i bransjen nå. Men sirkulær økonomi er ikke noe nytt. Skraphandlere og panting av flasker er eksempler på at dette har pågått i lang tid. Jeg tror de bedriftene som utnytter mulighetene og utvikler sirkulære forretningsmodeller nå, kan få et betydelig fortrinn fremover.

Dette sier Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom. Hele intervjuet leser du her.

Fremtidens løsning

Seksjonslederen for BREEAM og Bærekraftige bygg i Rambøll, Sunniva Baarnes, har jobbet som miljørådgiver i byggeprosjekter i seks år. Hun mener at vi i fremtiden kommer til å se oss tilbake og bli sjokkert når vi forstår hvor mye vi har sløst med våre begrensede ressurser.

Les intervjuet med Sunniva fra Rambøll her.