1. Partner
  2. Magasin
  3. Bærekraft
  4. Miljøsertifiserte fasadesystemer
Tilbake til oversikt

Miljøsertifiserte fasadesystemer

Moderne bærekraftig arkitektur krever maksimal energieffektivitet med de beste u-verdiene. Energiaspektet skal ikke gå på bekostning av design. Dagens aluminiumfasade skal gi et slankt uttrykk og ha et godt design, samtidig som det enkelt skal kunne integreres funksjonelle elementer i fasaden. 

Schüco tilbyr et stort utvalg av ulike typer fasader i aluminium som allerede i mange år har vært med på å forme verdens arkitektur. Med konsekvent og innovativ utvikling tilbys markedet testede og godkjente systemkomponenter, som tilrettelegger for fleksibilitet ved realisering av fremtidsrettede byggekonsepter. Arkitekter kan planlegge nybygg og rot-prosjekter med alt fra rette eller fasetterte fasader, passivhus-fasader til glasstak, structural-glazing- og panorama design-fasader. Kombinasjonen av høye energikrav og et behov for slankt design med integrerte intelligente funksjoner, har ført til en oppgradering og utvidelse av Schücos fasadeplattform for post-losholt-fasader i aluminium: Schüco fasadesystemer FWS (Facade Wall System). Dette gir arkitekter en ny dimensjon av kreativ frihet kombinert med den beste ytelsen og en kostnadseffektiv konstruksjon. Produsenter får en tids- og kostnadsbesparende produksjon med høy systemsikkerhet gjennom forbedrede produksjons- og monteringsløsninger.

De nye systemvariantene Schüco FWS 60 CV (Concealed Vent) og Schüco FWS 35 PD (Panorama Design) tilbyr arkitekten flere utformingsmuligheter ved bruk av post-losholt-fasader. Standardfasadene Schüco FWS 50 og 60 har blitt oppgradert for å imøtekomme markedets fremtidskrav.

Fokuset ved utviklingen av både nye og eksisterende fasadesystemer er de smale profilene og størst mulig transparens. Samtidig ivaretas form og funksjon. Et godt eksempel er integrering av vinduer i fasaden med en åpningsramme som ligger skjult bak fasadeprofilen. Passivhusnivå er blitt systemstandard, en utfordring som ble løst med en ny og intelligent isolatorteknologi. Optimerte komponenter med en høy andel av identiske artikler uavhengig av system og høy grad av prefabrikasjon sørger for en betydelig raskere produksjon av Schüco fasadesystemer FWS og dermed for rasjonelle produksjons- og monteringsprosesser i fabrikk og på byggeplass. Schüco FWS er vugge til vugge-sertifisert og bidrar til å bevare miljøet gjennom en sirkulær økonomi.