1. Partner
  2. Magasin
  3. Bærekraft
  4. Ser muligheter i en digitalisert sirkulær økonomi
Tilbake til oversikt

Ser muligheter i en digitalisert sirkulær økonomi 

Daglig leder i Schüco Norge, Gøran Karlsen, har klare tanker om en fremtid uten søppel, hvordan vugge til vugge-produkter skal bidra i en sirkulær økonomi og hvordan digitaliseringen understøtter den bærekraftige utviklingen. 

I dag lever 7,6 milliarder mennesker på planeten. Det er 1 milliard mer enn for 12 år siden. Flere mennesker betyr større behov for energi og mat – og ikke minst sunne rom for å jobbe og oppholde seg i. Samtidig utfordrer klimaendringene oss til å bruke globale naturressurser mer effektivt. I fokuset på det grønne skiftet er sirkulær økonomi blitt et viktig begrep i EU, men etter hvert også i Norge. Både forskningsmiljøer og ulike aktører i bygg- og eiendomsbransjen har begynt å rette blikket mot temaet. Som utvikler og leverandør av vinduer, dører og fasader i høy kvalitet stiller vi oss spørsmålet om hvordan våre produkter, våre tjenester og vårt daglige virke kan bidra til å øke farten på den sirkulære økonomien i Norge?

Temaet energibruk med for høye utslipp av CO2 og andre ekvivalente miljøgasser har fått stor oppmerksomhet i de siste årene. Det samme gjelder miljøvern og miljøsertifisering. For å premiere de som tar hensyn har vi innført sertifiseringer, både for energi og miljø. Schüco tror det må mye større særfokus til på et tredje element - tilrettelegging for gjenbruk av alle byggematerialer. Vi må lære oss å se på avfall som en ressurs og ikke som søppel.

I nær framtid vil det være god økonomi å gjenvinne alle ressurser. For vårt hovedmateriale aluminium, har økonomien vært på plass i mange år. Aluminium som byggavfall er ettertraktet, allerede i 2004 var andelen resirkulert i det europeiske markedet mellom 92 % og 98 %. Aluminium gjenvinnes uten tap av materialegenskaper fordi det lønner seg, resirkulering skjer til 5 % av energikostnadene for ny utvinning. Schüco har sørget for å at våre systemer er Cradle to Cradle –sertifisert. Dette er en problemstilling vi tar på alvor og vi vil ha hele byggebransjen med! 

For andre materialer kan det være nødvendig med offentlige inngrep og insentiver for å oppnå ønsket gjenbruk, pålegg som må håndteres likt av alle for å redde miljøet og ta vare på ressursene. Her er pantesystemer et godt eksempel. Plast som søppel i naturen er noe vi begynner å se på som en gigantisk utfordring. Noe så enkelt som 1,- krone, eller 2,50 i pant for store flasker sørger for at 96 % av plastflaskene kommer i retur og blir til nye produkter! Dette gjelder for Norge der vi har dette systemet innarbeidet. USA, med snart 327 millioner mennesker, har ikke innført slike gunstige virkemidler. Med den følge at 69 % av plastflaskene havner i naturen eller på søppelfyllinger! 

 Strengere avfallsdirektiver fra EU er på vei, noe som sannsynligvis vil gi konsekvenser for Norge. Byggherrer og alle aktører i byggebransjen må være i forkant av disse direktivene og se mulighetene i en sirkulær økonomi. Her er Schüco i forkant. C2C, eller Cradle to Cradle – Vugge til vugge er et begrep vi må lære oss. Navnet spiller på målsettingen om å etablere et komplett og kontinuerlig kretsløp for komponentene i et produkt, slik at en stadig større andel av materialene i en bygning gjenvinnes i dette evige kretsløpet. Schüco har sørget for å utvikle vugge til vugge-sertifiserte vinduer, dører og fasader.Den digitale utviklingen vil bygge opp under den sirkulære tankegangen – så lenge verktøyene tas i bruk. Digitale tvillinger av byggene vil kunne ta vare på informasjon om gjenbruk for de forskjellige modulene i bygget og digitale verktøy vil bidra til å øke kvaliteten og effektiviteten i alle ledd i byggeprosessen. Vi har alle et individuelt ansvar for å optimere vår egen verdikjede og ta i bruk ny teknologi. Schüco står klar med sertifiserte produkter og sømløse digitale verktøy for en norsk fremtid i en sirkulær økonomi. Snakk med oss!

Gøran Karlsen
Daglig leder