1. Partner
  2. Magasin
  3. Bærekraft
  4. Fremtidens løsning
Tilbake til oversikt

- Fremtidens løsning

Intervju med seksjonslederen for BREEAM og Bærekraftige bygg i Rambøll, Sunniva Baarnes. Seksjonslederen for BREEAM og Bærekraftige bygg i Rambøll, Sunniva Baarnes, har jobbet som miljørådgiver i byggeprosjekter i seks år. Hun mener at vi i fremtiden kommer til å se oss tilbake og bli sjokkert når vi forstår hvor mye vi har sløst med våre begrensede ressurser.

Hvorfor sirkulærøkonomi? 
– Rammedirektivet for avfall (2008/98/EC) har satt mål om 70% materialgjenvinning av bygg og anleggsavfall innen 20201. Sirkulær økonomi er miljømessig og økonomisk ideell og er derfor løsningen på den ikke bærekraftige ressursbruken vi har i dag. Det handler om to ting: a) Å benytte nye ressurser på en slik måte at de får et lengere liv i ulike former og b) Å utnytte ressursene vi ellers ville se på som avfall. Begge to krever planlegging og tidlig implementering av C2C-tankegangen i prosjekter, forteller Baarnes.

Hun mener at man i stedet for å se på et produkts levetid som avgrenset fra vugge til grav (fra råvareuttak til avfall), så ser man på produktet med nye øyne når det kommer til det som tradisjonelt er avhendingsfasen.

– I Rambøll har vi for eksempel en egen taskforce som fokuserer på å finne gode løsninger for gjenbruk av betongkonstruksjoner som ellers ville bli revet fordi de, i sin umiddelbare form, ikke oppfyller de kravene prosjektet har. Vi har spisskompetanse på sirkulær økonomi og kan gå gjennom bygg for å kartlegge hvilke elementer som kan gjenbrukes i nye prosjekter. Et eksempel er gjenbruk av gamle vindusrammer som innvendig kledning. Videre forteller hun at Norge har et enormt potensiale når det kommer til gjenbruk. Avfall fra bygg og anleggsvirksomhet genererte i 2014 hele 2.476.000 tonn2.

– Hvor mye av dette kunne gjenbrukes eller trengte egentlig ikke rives? I et av Rambølls prosjekt, Østensjøveien 27, ble planløsningen utarbeidet spesielt med tanke på at kontorbygget skulle kunne omprogrammeres til et boligbygg.

Når tomten bygget står på blir omregulert i fremtiden til boligområde vil det ikke være nødvendig å rive bygget. Det kan ombygges uten for mye ressursbruk. Når det gjelder gjenbruk av bygningsmaterialer ser vi selskaper som fokuserer på innhenting, lagring og distribusjon av disse begynner å komme mer og mer. Nå som byen vokser eksponentielt og områder omreguleres for å imøtekomme den økende boligmangelen, vil vi ha behov for smartere løsninger med C2C, legger hun til.

Nå som byen vokser eksponentielt og områder omreguleres for å imøtekomme den økende boligmangelen, vil vi ha behov for smartere løsninger med C2C.

Positiv til C2C-kompetansesenter i Norge 
City of Venlo har fått på plass et informasjonssenter om C2C, noe miljørådgiveren mener Norge kunne veldig godt hatt nytte av. – Utover å være et kompetansesenter for C2C vil det kunne legge til rette for at utbyggere med et ønske om å implementere C2C kan få tak i den rette kompetansen. Entreprenører som ønsker å benytte brukte bygningsmaterialer får et kontaktpunkt med prosjekter som skal rive eller selskaper som mellomlagrer materialer, forklarer hun. Baarnes er bevisst på at å implementere C2C-tanken i praksis krever de riktige holdningene både hos myndighetene, byggherrer, prosjekterende, utførende og sluttbruker. – Jeg vil oppfordre myndighetene og byggherrer til å sette krav til fleksibel utbygging, krav til vurdering av gjenbruk og formidling av gjenbrukbare materialer, som de ikke kan bruke selv, til andre prosjekter eller selskaper som driver med lagring og redistribusjon. Jeg anser det som et perfekt prosjekt for Statsbygg å fasilitere et informasjonssenter og kontakthub á la Venlo-modellen. Aktører i byggebransjen vil jeg oppfordre til å vurdere hvilke materialer som kan ha en videre verdi. Om ikke i deres prosjekt så kanskje noen andres. Snakk med hverandre! Som miljørådgivere er en av oppgavene våre å kartlegge bygg for miljøfarlige stoffer før det rives eller rehabiliteres. På slike befaringer ser vi mengder av potensiale i bygningsmaterialene som i dag dessverre rives og kastes. En siste oppfordring er at hele bransjen må jobbe for å forstå hvorfor det er så viktig å tenke miljø i alle ledd. Det er en grunn til at miljøkravene er der. De stammer fra den globale dugnaden som alle har et ansvar for å ta del i, avslutter hun.

1 DIRECTIVE 2008/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Text with EEA relevance)

2 (kilde: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfregno/aar/2016-05-25)