1. Partner
  2. Magasin
  3. Bærekraft
  4. Forutsetning for vekst
Tilbake til oversikt

- Forutsetning for vekst

Intervju med seniorforsker Kjetil Midthun i SINTEF om sirkulær økonomiI en dialog med forskningsmiljøet hos Sintef mener seniorforsker Kjetil Midthun at en sirkulær økonomi vil bli en forutsetning for å opprettholde og styrke konkurransekraften til norsk næringsliv i tiden framover.

Viktige forutsetninger for overgangen til sirkulær økonomi
– I Europa ser vi stadig større fokus på ressurseffektivitet og råvareknapphet, samtidig som det kommer strengere miljø- og klimakrav. For å få til økonomisk vekst gitt tilgjengelige ressurser og rammene gitt av miljø- og klimalovgivning vil sirkulær økonomi kunne spille en helt sentral rolle. Sirkulær økonomi krever en systemforståelse der flere fagfelt vil være viktige: teknologiutvikling, miljøanalyser, økonomisk analyse, entreprenørskap, nye forretningsmodeller, design, osv. En viktig forutsetning for å få til en overgang til den sirkulære økonomien er å kunne vise næringslivet at dette kan føre til lønnsomme forretningsplaner, muligheter for vekst samt økt konkurransekraft. Viktige elementer i dette arbeidet blir åpen innovasjon, bedre informasjonsflyt og gode beslutningsstøttemodeller, mener Midthun.

SINTEF har en lang rekke prosjekter både nasjonalt og internasjonalt hvor de jobber med tematikk innenfor sirkulær økonomi. – I tillegg har vi nå startet en konsernsatsing som samler eksperter innen ulike fagfelt for å jobbe sammen for å danne det nødvendige tverrfaglige kunnskapsgrunnlaget som skal til for å få realisert en overgang til en sirkulær økonomi. Vi har også startet et SFI-initiativ sammen med NTNU og Nord Universitet. Her vil vi danne et landslag for grønn vekst og bistå næringslivet i å finne nye forretningsmodeller innenfor den sirkulære økonomien, legger seniorforskeren til.

Sirkulær økonomi krever en systemforståelse der flere fagfelt vil være viktig.

Cradle to cradle-tankegangen helt sentral
Vi spør Midthun om hans tanker rundt vugge til vugge. – Cradle-to-cradle tankegangen er helt sentral i den sirkulære økonomien, og det er viktig at noen tar ansvar og viser at prinsippene fra C2C ikke bare er mulig å anvende i praksis, men at det også kan føre til kostnadseffektive og gode løsninger, mener han. Et eksempel på anvendelse av C2C-prinsippene som har ført til lønnsomhet er utbyggingen av Park2020 i Nederland. – Dette tror jeg absolutt er mulig å få til også i Norge, og internasjonale suksesshistorier vil kunne være viktige pådrivere og motivatorer for å få dette i gang, avslutter Kjetil Midthun.