1. Partner
  2. Magasin
  3. Bærekraft
  4. Digital bærekraft
Tilbake til oversikt

Digital bærekraft

Digitaliseringen av byggeindustrien har startet for fullt. I 2016/2017 ble det utarbeidet et digitalt veikart for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen, som vil knytte alle prosesser i byggeprosessen sammen. Hvilken betydning har digitalisering for en bærekraftig utvikling og hvilke digitale produkter og tjenester tilbyr Schüco sine partnere?

Digitaliseringen av byggeindustrien har startet for fullt. Industri 4.0 er et prosjekt drevet av en regjeringsstyrt forskningsunion i Tyskland som jobber etter målet om å optimalisere hele verdikjeden ved hjelp av digitale hjelpemidler. I Norge ble det i 2016/2017 utarbeidet et digitalt veikart for byggeanleggs- og eiendomsnæringen. Industriproduksjonen skal samkjøres med moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Det tekniske grunnlaget for dette er intelligente og digitale nettverkssystemer. For byggebransjen betyr det å knytte sammen alle prosesser fra design og planlegging av et byggeprosjekt via produksjon, montering, bruk og vedlikehold til gjenvinning av materialene ved rivning. Schüco har lang tradisjon med å hjelpe arkitekter, planleggere, fasadeentreprenører og håndverkere med digital support i den detaljerte design-, planleggings-, kalkulasjons-, produksjons- og monteringsprosessen. Schüco Digital, Schüco Virtual Construction Lab og Plan.One ccs GmbH er Schücos digitale satsinger, som skal gi høy nytteverdi for alle deltakere i en byggeprosess.

BIM og bærekraft

Schüco tilbyr sine partnere flere tjenester knyttet til bygningsinformasjonsmodelleringsverktøyet BIM for planlegging og implementering av byggeprosjekter. BIM støtter brukerne med intelligente grensesnitt og designobjekter som kan kombineres individuelt, og er den beste metoden for å la potensialet til en bygning bli vist helhetlig. Med dette kan spørsmål om bærekraft undersøkes, flere modellversjoner kan opprettes og beregninger (ved hjelp av sollys og skyggeanalyser) knyttet til energiforbruk og CO2-utslipp, byggbarhet, samt de første kostnadsoverslagene kan verifiseres og sammenlignes mye tidligere enn med tradisjonelle planleggingsmetoder.

BIM hjelper derfor med å spare kostnader samtidig som det øker nivået på kvalitet og bærekraft. I byggefasen har entreprenøren mulighet til å kontrollere bygget mot BIM modellen underveis i prosessen, og vil på den måten tidlig kunne se tom det fysiske bygget samsvarer med det digitale.

Flere dimensjoner i BIM

I en helhetlig og konsistent BIM modell vil produktene inneholde data knyttet til produktene som er nyttig i forhold til blant annet energiberegninger. En BIM modell er en 3D modell av bygget, mot de tradisjonelle 2D tegninger. Knytter du data til modellen som omhandler tid, snakker vi om 4D BIM. Legges kostnader til får du en 5D BIM. Knyttes data til produktene med informasjon om vedlikehold og oppussing, og for eksempel tidsintervaller for utskiftning av komponenter, noe som sparer tid og ressurser i selve driftsfasen til bygget, gir det en 6D BIM. Når bærekraft legges til, som for eksempel livsløpsanalyser og beregninger med vugge til vugge-perspektiv, får du 7D, og med HMS lagt til i modellen sitter du med en fullverdig 8D BIM modell. Med BIM har man alle muligheter til å skape en produktiv byggeprosess med forbedret nøyaktighet, fleksibilitet og er med på å skape en bedre og  er bærekraftig byggenæring.

– BIM er et sentralt virkemiddel for å få til god digitalisering, og åpen BIM er den beste måten å få mest mulig ut av BIM på. Å ta i bruk digital teknologi i byggenæringen gjennom hele byggets livsløp vil skape enorme gevinster. Det å digitalisere byggeprosessen får store miljøkonsekvenser.

Les hele intervjuet med Håvard Bell i Cantenda AS.