1. Partner
  2. Magasin
  3. Bærekraft
  4. Cradle to Cradle - miljøsertifisering på produktnivå
Tilbake til oversikt

Cradle to Cradle - miljøsertifisering på produktnivå

En økende miljøbevissthet i samfunnet gjør det økonomisk attraktivt å levere bygninger som i minst mulig grad belaster miljøet. Pionerprosjekter har vist at teknologien allerede finnes. Når arkitekturen tilpasses nødvendige tekniske krav, som for eksempel fasadedesign som lagrer overflødig solenergi, vil helhetlig prosjektering gi betydelige gevinster – både økonomisk og for miljøet. 

Miljødokumentasjon av hele bygg omfatter et sett av aspekter ved bygningen og dennes omgivelser. Egenskapene til hvert enkelt miljøbesparende produkt skal synliggjøres i tillegg til byggets totale gevinst. Det finnes flere tilgjengelige metoder for å dokumentere eller sertifisere. Et av disse er det internasjonale systemet Cradle to Cradle (C2C), på norsk vugge til vugge. 

En helhetlig tilnærming.
Vugge til vugge-sertifiseringen administreres av den amerikanske non-profit organisasjonen «Cradle to Cradle Innovation Institute», som i tillegg til Nord- og Sør-Amerika er representert i flere europeiske land. Navnet spiller på målsettingen om å etablere et komplett og kontinuerlig kretsløp for komponentene i et produkt.

Et materiale kan ha et biologisk eller et teknisk kretsløp. I det første tilfellet brytes materialet ned på naturlig måte og gjenskapes ved å utnytte råstoffer fra naturen. I et teknisk kretsløp brytes produktet ned til basismaterialer som gjenvinnes for anvendelse i nye produkter. Aluminium er et godt eksempel på sistnevnte. Materialet kan gjenvinnes i det uendelige uten at egenskapene reduseres. Samtidig er energiforbruket ved gjenvinning ca. 5% av energiforbruket ved førstegangsproduksjon. 

C2C-sertifisering gjøres etter 5 kvalitetskategorier:
• Produktdesign med tanke på materialsammensetting og eventuell kjemisk risiko.
• Resirkulerbarhet innenfor et biologisk- eller teknisk kretsløp.
• Bruk av fornybar energi og CO2-avtrykk.
• Forvaltning av vannressurser.
• Sosiale aspekter for arbeidstakere og lokalsamfunnet knyttet til fremstilling av produktet.
Cradle to Cradle skal bidra til at en stadig større andel av materialene i en bygning skal gjenvinnes i et evig kretsløp, slik at allerede utnyttede ressurser kan lagres i sine funksjoner som råstoffdepoter for fremtiden.

Schücos bærekraftstrategi.
Allerede i 1994 bidro Schüco til å grunnlegge A/U/F i Tyskland, en organisasjon som arbeider for returordninger og gjenvinning av aluminium. Senere bidro Schüco ved etableringen av Aluminium Stewardship Initiative, ASI, som bl.a. arbeider for transparens i hele verdikjeden. Schüco har som målsetning å ha tredjepartssertifisering av sine aluminiumleveranser innen 2018. Per i dag har Schücos fasadesystem FWS 50.SI, samt vinduet AWS 75.SI+, C2C sølv sertifisering. Våre komplette produktserier for fasadene FWS, dørene ADS og vinduene AWS er sertifisert til C2C bronse.

"Cradle to Cradle skal bidra til at en stadig større andel av materialene i en bygning skal gjenvinnes i et evig kretsløp, slik at allerede utnyttede ressurser kan lagres i sine funksjoner som råstoffdepoter for fremtiden."