1. Partner
 2. Magasin
 3. Bærekraft
 4. Grønne bygg for en frisk planet - og for friske mennesker?
Tilbake til oversikt

BREEAM NOR er kommet for å bli 

Byggebransjen har de siste årene hatt fokus på energibruk og miljøbelastning knyttet til bygninger, og de fleste aktører har møtt ulike krav knyttet til krav om bærekraftige produkter og teknologi. 

DGNB, Leed og Breeam representerer helhetlige metoder for å rangere bygningers eller områders totale miljøprofil. I Norge er det Breeam som representerer den foretrukne metoden for å miljøklassifisere bygninger, ved bruk av Breeam NOR manualen utarbeidet av Norwegian Green Building Council. Systemet har vært benyttet internasjonalt siden 1990 og er det eldste og mest utbredte.

I Norge ønsker stadig flere byggherrer og eiendomsutviklere å oppnå en Breeam-klassifisering da denne i tillegg til miljøprofilen bidrar til økt lønnsomhet. 

Ordningen har følgende målsetninger:

 • Redusere byggs påvirkning på miljøet
 • Gjøre det mulig å anerkjenne bygg ut ifra dets miljøstandard
 • Tilby troverdig miljøklassifisering og -sertifisering for bygg
 • Stimulere etterspørselen etter bærekraftige bygg

Og den har følgende formål:

 • Gi anerkjennelse i markedet til bygg med lav belastning på helse og miljø
 • Sikre at beste miljøpraksis blir innarbeidet i bygg
 • Fastsette kriterier og standarder som overgår de som kreves ved forskrift, og utfordre markedet til:
 • Utvikle innovative løsninger som minimerer byggs miljøpåvirkning
 • Bevisstgjøre eiere, brukere, designere og de som drifter byggene om fordelene ved bygg med høy miljøstandard
 • Støtte virksomhetenes prioritering av samfunnsansvar og dokumentere framgang i forhold til miljø.

Breeam-klassifiseringen omfatter bygget som helhet og legger ingen føringer på enkelt-produkter utover krav om at visse farlige stoffer ikke er benyttet.

Breeam-klassifiseringen omfatter bygget som helhet og legger ingen føringer på enkeltprodukter utover krav om at visse farlige stoffer ikke er benyttet. Schüco-systemene har betydelig potensiale til positive bidrag innen flere av bedømmingskategoriene. Dette er dokumentert av et uavhengig eksternt rådgivningsfirma i Tyskland, Drees & Sommer AG.

Sertifiseringen er bygget opp over et poengsystem. Poeng oppnås innen ti kategorier der Schüco systemene kan bidra vesentlig innen «Helse og innemiljø» og «Energi», men også «Ledelse» og «Materialer».

Kvaliteter som isolasjonsegenskaper, mulighet for utsyn, dagslysutnyttelse, solbeskyttelse, ventilasjonsmuligheter, bestandighet, resirkulerbarhet og enkelt vedlikehold er vesentlige.

Analyser gjennomført av Drees & Sommer i samarbeid med PE International dokumenterer at aluminium er jevnbyrdig med treverk og pvc med tanke på bærekraft.

Vår prosjektsjef Thomas Aasen uttaler:

Byggebransjens aktører opplever at kravene til dokumentasjon stadig øker. Intensjonen er god da det handler om å legge til rette for uhindret flyt av varer som skal være identifiserbare med hensyn til tekniske ytelser og miljømessige kvaliteter.

Miljødokumentasjon har som formål å minimere bygningens «fotavtrykk» i form av energiforbruk, klimagasser og giftstoffer, samt å stimulere til bruk av resirkulerbare materialer. Kravene til dokumentasjon innebærer i utgangspunktet at seriøse aktører kan skaffe seg et forsprang på de mindre seriøse.

Medaljens bakside er at nevnte områder er i en utviklingsfase der det ikke alltid er opplagt for produsenten hvordan dokumentasjonen skal presenteres, kunden vet ikke helt hva som skal etterspørres og myndighetene har ingen ferdig oppskrift på hva som skal kontrolleres og hvordan.

En annen utfordring består i at den totale mengden dokumentasjon kan bli så omfattende at den vanskelig kan tjene formålet.

Som systemleverandør arbeider Schüco for å etablere løsninger der våre fasade-entreprenør partnere enkelt skal kunne hente fram dokumentasjon som etterspørres, og vi samarbeider med myndigheter og entreprenører for å optimalisere innhold og omfang til best mulig å tjene formålet.