1. Partner
  2. Magasin
  3. Bærekraft
  4. Schüco belønnet med ASI-sertifisering
Tilbake til oversikt

Schüco belønnet med ASI-sertifisering for sitt arbeid for en mer bærekraftig byggebransje

Den internasjonalt anerkjente «Performance Standard»-sertifiseringen understreker vindus- og fasadespesialistens dedikasjon til ansvarlig produksjon og distribusjon av aluminiumprodukter.

– Schucö ønsker å ta bærekraft på alvor, og vi arbeider derfor på en måte som ikke bare fremstår positivt, men som gir virkelige, målbare resultater, fastslår daglig leder Gøran Karlsen i Schüco Norge.

En av målsettingene for Schüco er å øke ombruken og gjenbruken av aluminiumprodukter i fremtiden, da dette er en enda mer bærekraftig løsning en omsmelting og resirkulering av den miljøpositive legeringen.

– Vi er ganske store i markedet, og ved å fremme den utviklingen vi mener er riktig håper vi at andre aktører vil følge etter, påpeker han.

Møter alle krav til bærekraftig virksomhet

Schücos systemløsninger for vinduer, dører og fasader møter på generelt grunnlag alle relevante bransjestandarder og sertifiseringer, deriblant BREEAM, LEED og DGNB.

«Performance Standard»-sertifiseringen fra Aluminium Stewardship Iniative (ASI) bekrefter at Schüco oppfyller alle krav aluminiumbransjen stiller til bærekraftig virksomhet, og er et viktig steg på veien mot en ansvarlig forsyningskjede av aluminium.

Grunnlaget for sertifisering var et særlig fokus på prosessene knyttet til miljøvennlig bruk av aluminium – fra produktutvikling og gjennom hele næringskjeden, via ressurseffektiv produksjon resirkulering og tilbakeføring til materialkretsløpet.

– Vi må tenke i sykluser som er lengre enn et enkelt byggs levetid. Dersom vi kan benytte hele produkter om igjen kan vi effektivisere prosessen med å kildesortere og omdefinere bygg, og samtidig minimere miljøfotavtrykket ytterligere, understreker Karlsen.

95% av metallet går tilbake til resirkulering

Aluminium er et av de mest bærekraftige og miljøvennlige materialene på markedet. 

Aluminiumprodukter har et bredt bruksområde, god holdbarhet og lang levetid. Det er gode resirkuleringssystemer på plass, og selve råmaterialet har ingen «end of life»-situasjon – det kan brukes om og om igjen.

Omsmelting og resirkulering av metallet krever kun omkring 5-10% av energien som brukes ved nyproduksjon. 

– Når bygg rives i Europa i dag går 95% av metallet tilbake til resirkulering. En stor andel av aluminiumproduktene som går ut i markedet har allerede et fungerende retursystem, opplyser Karlsen. 

I tillegg inkluderer nyproduksjon av aluminiumprodukter i snitt om lag 40% resirkulert materiale. 

– Det er viktig å huske at aluminium er en begrenset ressurs. Det kan godt hende at enkelte aktører markedsfører seg med en høyere andel resirkulert materiale, men dette betyr bare at de begrenser forsyningen andre steder.

Følger «vugge-til-vugge»-prinsippet

De begrensede aluminiumressursene er en av årsakene til at Schüco i flere år har arbeidet etter «vugge-til-vugge»-prinsippet (C2C), et designkonsept der produkter og bygninger utvikles på en slik måte at de ikke generer avfall eller materialer som må kasseres i fremtiden. 

– Vi jobber for å spisse teknologien vår og produktene våre så godt at vi fjerner behovet for omsmelting, sier Karlsen, som mener at fremtidens bærekraft ligger i foredlingsteknologi og elementer som kan gjenbrukes som de er.

– Hvis vi klarer å øke andelen av aluminiumprodukter som går til ombruk fremfor omsmelting vil vi også kunne spare mye energi knyttet til produksjon og transport, avslutter han.

– Vi jobber for å spisse teknologien vår og produktene våre så godt at vi fjerner behovet for omsmelting.