1. Om Schüco
  2. Selskapet
  3. Teknologisenteret
  4. Fagområder

Fagområder

Komponent- og materialtesting

Det bøyes, strekkes og trykkes – og ingenting holdes skjult

Å gjøre egne komponent- og materialtester har tradisjon hos Schüco. I 1967 startet prøvedrift, og i 1968 ble de første brukte universal testemaskinene kjøpt fra der Technischen Hochschule Berlin. I dag blir i tillegg til statisk og dynamisk trykk-, bøye- og strekktester også den mekaniske egenskapene til isolerte karm og rammeprofiler testet. Testene skjer i romtemperatur og i temperaturer mellom -20°C og +80°C i et lukket målekammer. Aldring av prøvelegemer under definerte vekt- og temperaturpåvirkning blir testet over en periode på opptil 1000 timer.


Videre kan vi utføre tester som det ikke finnes standarder for. Det kan for eksempel være å bestemme testverdier for statisk beregning av forbindelser. Dette gjøres alltid etter avtale med oppdragsgiveren, og ikke bare for komponenter og materialer, men ofte også innenfor miljøsimulering og ved behov innenfor de andre testområdene teknologisenteret dekker.

Miljøsimulasjonstesting

Full oversikt over alle typer klima

Når det trengs pålitelige utsagn om klimatiske forhold relatert til bygningsskallet er miljøsimuleringstester uunnværlige. Slike tester gir også viktig kunnskap om slitasje på materialer, overflater og produkter på grunn av varme, kulde, fuktighet, UV-lys og korrosive medier. Schücos teknologisenter har mye å by på på dette feltet.


Vi har blant annet et helt nytt klimakammer for bygningsdeler og komplette elementer opp til en størrelse på 3.000 x 3.000 mm. Kammeret er spesialprodusert for Schüco, og her tester vi temperatur- og fuktighetsforskjeller mellom inne og ute. Vi kan teste selv plasskrevende komponenter under alle fuktighetsforhold.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Pålitelig elektronikk og god bygningsbeskyttelse

Alle produkter fra Schüco som er utstyrt med egne elektroniske komponenter eller tredjeparts produkter, skal dokumentere sin elektromagnetiske kompatibilitet. Dette krever standardiserte tester for komponentenes følsomhet overfor interferens. Dette sikrer, at det hverken oppstår funksjonsfeil eller funksjonsutfall eller at skadelige elektromagnetiske bølger sendes ut. Samtidig utfører vi IP-tester (IP står for "international protection rating") for å kontrollere om komponenter tåler miljøpåvirkninger som støv og vann godt nok, eller om farlige og spenningsførende deler er godt nok sikret. Dermed holder Schüco tritt med utviklingen, for motoriserte, automatiserte og energiproduserende fasader, vinduer og dører brer om seg i et stadig høyere tempo. Alle tester skjer på et tidlig stadium i utviklingsprosessen, men vi tester også ferdigproduserte objekter.

IP-testene omfatter alle relevante tester for Schüco-produkter som sprutsikkerhet (IPX1, IPX2, IPX3 og IPX4), beskyttelse mot tilgang til farlige og spenningsførende deler (IP1X, IP2X, IP3X, IP4X), støvtetthet (IP5X og IP6X) og neddykking av prøver (IPX7 og IPX8). De gir en klar vurdering av egne eller tredjeparts produkter og sikrer pålitelige ytelser.

Skuddtesting

Skuddsikkerhet

I skuddtestkammeret blir testmodeller beskutt fra forskjellige vinkler og avstander opp til 25 m med ulike prosjektiler. Kan resultatet overbevise i forhold til standarden, blir produktet integrert i en av de skuddsikre klassifikasjonene FB1 til FB7. De gjelder for alle skuddhemmende elementer, som kan produseres i vindu-, dører- og fasadesystemer fra Schüco. Dette sikrer at hverken prosjektilet trenger inn i rommet eller at material eller glass splintres på innsiden ved skuddutveksling. 

Schüco gjennomfører med skuddtestingen en standardisert fortesting. Derfor er det også nødvendig at prosjektilhatigheten måles nøyaktig. Ved et skudd med fullmantlet spisshodekule vil det si opp til 810 m/s, noe som er nesten tre ganger lydens hastighet.

Bygningsakustikk

Lydisolasjon i originalkomponenter

Vi utfører systemtester for vinduer, vindus- og romdelingssystemer og for hele fasadeelementer i formatet 2,8 x 3 m.

For at lydisolasjonen i en fasade skal fungere pålitelig, må lydoverføringen stanses i den ytre fasaden. Dette kan Schüco utføre presise tester av på originale komponenter i teknologisenteret. I tillegg kan vi finne årsakene til eventuelle mangler, slik at vi i neste omgang kan forbedre komponentene. Det er blant annet svært viktig for lydisolasjonen i fleksible romdelingssystemer i kontorbygg. I sensitive områder må jo konfidensialiteten være sikret også etter en ombygging med endret rominndeling. I teknologisenteret har vi fire atskilte rom til disposisjon hvor vi kan utføre realistiske målinger innenfor bygningsakustikk. Rommene påvirkes ikke av svingninger fra andre deler av senteret.

Videre utslippsmålinger av lydavgivende komponenter, som f.eks. motordreven ventilasjon og beslag, samt romakustiske målinger i porteføljen fra fagområdet bygningsakustikk. Schüco gir råd til investorer, produsenter og arkitekter ved kompliserte bygningsakustiske spørsmål. Dessuten tar Schüco målinger på bygg for å sikre produksjons- og monteringskvaliteten eller for å sette akustiske avgrensinger til andre bransjer. I tillegg kommer fellesskapsinspeksjoner ved spesialløsninger eller utregninger av gjennomførbare krav til akustikk.

Forsøksverksted

Schücos første metallbyggefirma

Prototyper lages raskt og tidsbesparende ved hjelp av stereolitografi.

I Schücos forsøksverksted blir alle typer modeller og testelementer fremstilt, som i et eget metallbyggefirma. Utvidelsen fra 700 til over 2.000 kvm har gitt plass til et CNC profilbearbeidelsessenter og en dobbel gjæringsag og god plass for flere nye maskiner.

Alle nye systemer blir først bygd i forsøksverkstedet og deretter testet. Verkstedet er dermed „1. metallbyggefirma“ hos Schüco. Forsøksverkstedet har med nybygget ikke bare en bredere basis, for å kunne bearbeide et bredt utvalg av profiler og systemer parallelt, men kan samtidig utføre et større antall tester.

Tetthetstesting

Orkaner ingen utfordring

Schüco har i teknologisentret Europas største innendørs testriggen for fasade. I den nybygde hallen med takhøyde på 18 m kan isolerte fasadeelementer på opptil 21 m bredde og 13 m høyde testes. Dermed kan vi utføre realistiske tester på større og mer komplekse konstruksjoner enn noensinne. Utbyggingen er viktig for at vi skal kunne oppfylle kundenes stadig høyere krav på lang sikt. I tillegg til å si noe om produksjons- og monteringskvaliteten gjør testene det mulig å vurdere den konstruksjonsmessige kvaliteten på spesialløsninger på et tidlig stadium. Schüco utfører også feilanalyser og tilbyr en lang rekke rådgivningstjenester.

 

Videre utfører vi tetthetsprøver på alt fra enkeltkomponenter til hele fasadeelementer. Her tester vi slagregntetthet, luftgjennomtrengelighet og vindbelastning. I forbindelse med fasadetester tester vi blant annet den dynamiske vindbelastningen. Da lar vi regnvann renne ned på utsiden samtidig som vi bygger opp en sterk, turbulent luftstrøm. Utover dette tester vi pakninger ved å simulere bevegelser i taket, og vi tester fallsikringer ved bevegelser i hele bygningen.

Mekanikk, holdbarhet og Sikkerhet

Kvalitet og sikkerhet i fokus

Et sentralt tema i Schüco teknologisenter er mekanikk, holdbarhet og sikkerhet. Her blir vinduer og dører, persienner, åpningsmekanismer, kammerdrev og elektriske motorer testet i utholdenhetstester. I slike tester oppnår vinduer 20.000 og dører opptil en million åpne- og lukkesykluser. Også funksjonaliteten til kabelovergangene til motorstyrte vindu og dører blir nøyaktig gjennomgått her. Testestativet for pendelslagtester på vinduer, dører og fasadeelementer er ny, det samme gjelder for statiske og dynamiske innbruddstester. Utholdenhetstester av komplette beslag utføres ved hjelp av kraftige roboter. På grunn av den romlige separasjonen fra andre avdelinger oppnås et høyt nivå av konfidensialitet.

Fra denne delen

Videre lesning

Uavhengig produsentlaboratorium
Opplæring
Historie