1. Om Schüco
  2. Selskapet
  3. Teknologisenteret
  4. Uavhengig produsentlaboratorium

Uavhengig produsentlaboratorium

Schüco teknologisenter er et av verdens mest effektive testsentre for bygningsskall. På denne måten kan Schüco allerede fra starten av enhver produktutvikling av nye systemer, følge utviklingen av enkeltkomponenter eller spesialløsninger med teknisk testing, kontinuerlig optimalisere og validere resultatene fortløpende.

Teknologisentret er akkreditert av det nasjonale akkrediteringsorganet i Tyskland (DAkkS) innen ni områder som en uavhengig produsents laboratorium. Alle testene blir utført med den nødvendige nøytralitet. Etter omfattende bygge- og oppussingsarbeid står nå, med rundt 7.800 kvm, mer enn dobbelt så mye areal tilgjengelig enn tidligere. Hvert år utfører over 40 medarbeidere flere hundre tester, på alt fra små komponenter til komplette fasadeelementer.

Sentralt står komponent- og materialtester samt ulike miljøsimulieringstester, for at ferdige bygg rundt omkring i verden, kan tåle de forskjellige klimasonene de blir utsatt for på en pålitelig måte.

I tillegg blir den elektromagnetiske kompatibiliteten til diverse komponenter og skuddsikkerheten til høysikkerhetskomponentene testet. Ved hjelp av ulike akustikk-, tetthet-, sikkerhet og holdbarhetstester fremmes den standardiserte kvaliteten på Schücos produkter. Alle testprøvene lages for dette på et eget forsøksverksted. Samtidig fungerer teknologisentret som et moderne senter for egne lærlinger og studenter.

Informasjon om akkreditering

Die deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bekrefter med akkrediteringbeviset, at teknologisentret til Schüco International KG har den kompetansen som NO EN ISO/IEC 17025:2005 krever, for å kunne gjennomføre tester innen følgende områder.

Les akrediteringsbeviset her (pdf, 1.7 MB)

Fra denne delen

Videre lesning

Fagområder
Opplæring
Historie