1. Om Schüco
  2. Ansvar
  3. Bærekraft
  4. Sertifikat

Miljøansvar for egen virksomhet

Som produserende selskap påvirker Schüco`s aktiviteter miljøet. Gjennom ulike tiltak og kontinuerlige forbedringer søker Schüco å ivareta miljøhensyn på best mulig måte.

Fra 2011 har selskapet kunngjort CO2-avtrykket for sin tyske virksomhet og har årlig gjort forbedringer som reduserer denne verdien.

Videre er Schüco sertifisert etter miljøstyringsnormen ISO 14001 og etter ISO 9001, en standard for kvalitetsstyring.

Schüco`s produkter er viktige bidragsytere til poeng innen miljøsertifiseringssystemenes ulike kategorier. I Norge gjelder dette foreløpig Breeam. I andre land utgjør også LEED og DGNB viktige kvalitets-normer. Fasade-, vindus- og dørsystemene er alle dokumentert i henhold til ECOproduct-kriterier.

Finn ut mer