1. Om Schüco
  2. Ansvar
  3. Bærekraft
  4. Verdiorientert perspektiv
  5. Verdifulle materialer

Verdifulle materialer

Aluminium, PVC, Stål

Aluminium

Materialet aluminium tilbyr arkitektene med uendelig formbarhet og mangfoldige muligheter til overflatebehandling, maksimal frihet i planleggingen av fremtidsrettede og bærekraftige bygninger, og det er økologisk verdifullt. Moderne fasadeelementer av aluminium kjennetegnes av lave u-verdier. Dermed bidrar de betydelig til det positive miljøregnskapet for en bygning. Optimale materialdybder ved konstruksjonen av systemet sørger for et lavere råstofforbruk og den mekaniske robustheten så vel som korrosjonsmotstand er en garanti for lang holdbarhet og dermed for stor bærekraft. Materialet aluminium er helt ufarlig for mennesker. Når det først er produsert, kan det resirkuleres så mange ganger man ønsker og det beholder hele tiden alle originale kvalitetsegenskaper. Selv sponene kan brukes om igjen.

PVC

Forutsetningen for morgendagens verden er materialer som tilfredstiller de høyeste kravene. PVC er et slikt materiale og det blir, takket være sine positive egenskaper, brukt mer og mer i produksjonen av vindus- og dørelementer. Slik tilbyr profiler av PVC gode isolerende egenskaper, og bidrar derved til en positiv energibalanse i bygninger. I tillegg har de lang holdbarhet. Dette kommer ikke minst av den gode værbestandigheten til PVC. Med et utmerket utvalg av design har vindu- og dørelementer av PVC mange utformingsmuligheter. Planlegging av framtidsrettede og bærekraftige bygninger er med dette garantert. En av de viktigste funksjonene til vindusprofiler av PVC er en svært god evne til gjenvinning. De kan derfor lett demonteres til sine enkelte komponenter og gjenvinnes. Alle som planlegger og bygger vindu- og dørelementer i PVC, bidrar til høy bærekraft.

Stål

Stål blir ikke forbrukt, men alltid gjenbrukt: På grunn av sin 100% resirkulerbarhet er stål et fornybart byggemateriale med lukket materialsyklus. Det gir arkitekter og planleggere høyeste fleksibilitet til å bruke store spenn og er dermed et av materialene med meget god pris-ytelse-forhold i byggebransjen. Største arealeffektivitet via små tverrsnitt øker i tillegg lønnsomheten. En svært lang levetid med lave levetidskostnader understreker det unike i dette materialet. Når stålkonstruksjoner designes med sammenføyninger tilrettelagt for demontering, vil det være enkelt å gjenbruke enkeltkomponenter i nye bærekraftige bygg. Et allroundmateriale, som haptisk tilpasser seg alle mulige krav og harmonerer med glass og betong.

Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

Det er ingen tvil om at aluminium er et svært bærekraftig materiale. I produksjonen av primæraluminium blir det allerede i dag brukt mye fornybar energi. Denne forårsaker betydelig mindre klimagasser enn før. Dessuten blir det tatt hensyn til det biologiske mangfoldet og interessene til befolkningen i mange utvinningsområder for bauxitt. I tillegg arbeider flere og flere produsenter og brukere for å oppnå fullstendig resirkulering av materialet aluminium. ASI, „Aluminum Stewardship Initiative“, setter som et frivillig og globalt aktiv interessefellesskap nye transparente standarder for å etablere aluminium som et bærekraftig materiale gjennom hele verdikjeden.

Som en av grunnleggerne av ASI, arbeider Schüco sammen med de store aluminiumsprodusentene i verden, som Hydro, Alcoa, Rusal og Rio Tinto, viktige aluminiumsforbrukere som BMW, Audi og Jaguar Land Rover, samt bransjeforeninger og store frivillige organisasjoner som WWF og IUCN (Verdens naturvernunion). ASI vil fremme en bærekraftig aluminiumsindustri, ved å sette globalt gjeldende bærekraftstandarder for utvinning, produksjon, bruk og resirkulering langs hele verdikjeden. ASI og dens medlemmer tar dermed frivillig mer ansvar overfor nåværende og fremtidige generasjoner, fremmer klimavern, forplikter seg til bevaring av biologisk mangfold og beskytter befolkningens interesser ved fremstilling av bauxitt og produksjon av aluminium.

I tillegg reduserer alle deltakende selskaper sin forretningsrisiko, forbedrer sitt omdømme og handler proaktivt mot strengere miljøkrav. Allerede i år settes det innen ASI de nødvendige regler, standarder og protokoller, som blir implementert i etapper fra slutten av 2017.

Mer informasjon: www.aluminium-stewardship.org