1. Om Schüco
  2. Ansvar
  3. Bærekraft
  4. Verdiorientert perspektiv
  5. Bygningssertifisering

Bygningssertifisering

Sertifiserte bygninger er en trend

Kontorbygg av høy kvalitet med sentral beliggenhet blir i dag av økonomiske hensyn planlagt, bygd og sertifisert bærekraftig. Grunnlaget for evalueringen er økonomiske, miljømessige og sosiokulturelle aspekter, samt den tekniske prosesskvaliteten. Målet er å sikre bruken av de tilgjengelige materialene gjennom en brukerorientert, holdbar og resirkulerbar konstruksjon og slik spare ressurser og miljø og fremme helsen til beboerne. For å oppnå en sertifisering av en bygning, er det nødvendig med avanserte systemer for bygningsskallet og en integrert planlegging av fasaden. Schüco produkter har i den forbindelse blitt testet om de er egnet av Drees & Sommer. De oppfyller fullt ut kravene i sertifiseringsordningnene. Schüco produktverifikasjoner tester hvilke Schüco produkter som passer best å bruke i bygg som skal sertifiseres.

Robuste materialer, lite vedlikehold og få, utskiftbare slitedeler sørger for lang levetid på Schüco systemene og sikrer dermed de økonomiske forutsetningene for sertifisering av bygninger. Miljømessig skårer Schüco systemene på sin energieffektivitet, utmerkede resirkulering og brukervennlighet. Ikke nok med at de dekker de individuelle behovene i alle klimasoner, men kan, utstyrt med solcelleelementer, selv produsere energi.

Schüco har også systemer, som optimaliserer dagslys, ventilasjon og solskjerming og dermed tar hensyn til de sosiokulturelle aspektene av en bygningssertifisering og øker komforten til brukerne. Schüco har allerede i flere tiår utført produktutvikling med egne tester i et stadig voksende teknologi- og testsenter, som er akkreditert av DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) og som sikrer den tekniske kvaliteten på systemene. 360°- bærekraftkretsløpet fra Schüco dekker hele livssyklusen til et produkt fra planlegging via produksjon, montering og bruk til muligheten for demontering og resirkulering i det lukkede materialkretsløpet.

En oversikt over de viktigste sertifisieringene

BREEAM: Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Dette britiske bærekraftsertifikatet ble utviklet i 1990 (endret i 2008) og er det eldste sertifikatet innen bærekraftig bygging.

DGNB: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Her blir den fremragende oppfyllelsen av mange bærekraftskriterier innen feltene økologi, økonomi, sosiokulturelle og funksjonelle aspekter, teknikk, prosesser og beliggenhet sertifisert. DGNB tildeler DGNB sertifikater i bronse, sølv eller gull, hvis kriteriene er oppfylt over normen. Det er også mulig å presertifisere i planleggingsfasen.

DGNB navigator: DGNB navigatoren er en omfattende online-database. Arkitekter, planleggere, utbyggere og alle som er involvert i byggingen vil finne detaljert informasjon om byggevarer og deres egenskaper - for eksempel informasjon om miljøkonsekvenser, for beregning av livsløpskostnader, energiforbruk og utslippsoppførsel på de utvalgte produktene. Også Schüco systemer er representert i navigatoren.

LEED: Leadership in Energy and Environmental Design. Et klassifiseringssystem for økologisk bygg, utviklet av U.S. Green Building Council.

Rådgivning og planlegging med langsiktig perspektiv - EPD for aluminiumsvinduer

Miljødeklarasjoner (Environmental Product Declarations, EPDs) er viktig for 360° bærekraft hos alle systemer i bruk. Schüco har integrert muligheten for å produsere EPD-tekster i kalkulasjonsprogramvaren SchüCal. Det lave energiforbruket som systemet garanterer og de fornybare råvarene som brukes i skum og pakninger gjør resten. Den nye byggevareforordningen sørger for bærekraftige byggevarer, noe som deretter kan påvises i EPDs. Den integrerte tilnærmingen til konstruksjon og kalkulasjon gjør anbud planleggings- og kostnadsikre.

ECOproduct

En av de store utfordringene i et byggeprosjekt er å velge de riktige produktene med tanke på miljø og bærekraft.

ECOproduct er en database og en metode som har til hensikt å gjøre det enklere for næringen å velge miljøriktig. Metoden er utviklet av bl.a. Byggtjeneste, Grønn Byggallianse, Statsbygg, Forsvarsbygg, SINTEF Byggforsk, Direktoratet for byggkvalitet, Miljødirektoratet, Husbanken, Byggemiljø, NCC og NAL I ECOBOX.

Metoden er en vurdering av produkter til bygg i henhold til internasjonale standarder og referanser, i tillegg til norske myndighetskrav.

Produktet vurderes i forhold til fire punkter: inneklima, innhold av helse- og miljøskadelige stoffer, ressursbruk og drivhuseffekt, og resultatet vises på en enkelt måte med symbolene grønt (bedre enn gjennomsnittet), hvitt (gjennomsnittlig) og rødt (dårligere enn gjennomsnittet).

Oppnås det for eksempel grønt eller hvitt symbol for området «Innhold av helse- og miljøskadelige stoffer», samsvarer dette med veiledning til TEK10 §§9-2 og 9-5, som har spesiell fokus på å unngå prioriterte miljøgifter. Grønt symbol på «Inneklima» samsvarer med TEK10 §13-1 for valg av lavemitterende produkter.

I Byggtjenestes database ligger alle produkter som har gjennomgått en slik vurdering i forhold til miljøegenskaper, slik at man enkelt kan gå inn og sammenligne produktene.

BREEAM-NOR, som miljøsertifiserer hele bygninger refererer til ECOproduct som en metode for å dokumentere valg av miljøvennlige produkter. Bruk av «ECOprodukter» gir også tilleggspoeng i BREEAM prosjekter.

Schüco har ECOproduct status for alle sine aluminiumprodukter som vinduer, dører, fasader og elementfasader og er derfor et trygt valg til BREEAM Nor- og andre prosjekter der miljøet står i fokus.

http://byggtjeneste.no/eco-produkt/


Schüco oppnådde sølv i Vugge-til-vugge-konseptet

Vugge-til-vugge (C2C) - prinsippet, for kjemisk ufarlige og resirkulerbare bygningskomponenter for bygningsskallet, danner fundamentet i utviklingen av flere og flere Schüco produkter. “Vugge-til- vugge” betyr at råmaterialer gjøres om til produkter som kan bearbeides etter bruk og nok en gang bli svært verdifulle råstoffer med sin opprinnelige kvalitet.

Tre av Schüco sine produkter har nå blitt testet av EPEA instituttet i Hamburg og fått sertifikatet i sølv, i henhold til den gjeldende C2C-standarden til The Cradle to Cradle Products Innovation Institute i USA. Disse produktene er Schücos mest solgte fasade- og vindussystemene, Schüco FWS 50.SI og Schüco AWS 75.SI+, og i tillegg Schüco AWS 65. NL, som brukes i Nederland.

Sertifikatet i sølv dokumenterer at minst 95 % (total vekt) av produktene har blitt vurdert og oppfyller de strenge kriteriene til instituttet. Evalueringen går ut på å teste at materialet er ufarlig for mennesker og miljø, at det kan resirkuleres i tekniske og biologiske sykluser, bruken av energi og vann ved produksjon og de sosiale standardene på produksjonsstedet.

Ideen bak er at kvaliteten og verdien av bygninger i økende grad er avhengig av graden av gjenvinning. På lang sikt er mangel på råvarer et voksende økonomisk og miljømessig problem. Råvarer som er bundet opp i bygninger blir dermed mer verdifulle. De oppnår høyest verdi hvis de kan sorteres og resirkuleres. Schüco vil i framtiden fortsette å utvikle flere produkter i henhold til disse standardene.


Forbunds-EPD for PVC-vinduer

For PVC-vinduer finnes det allerede en såkalt forbunds-EPD, som er gyldig for PVC-systemer med 70 mm byggedybde. En annen „gjennomsnitts-EPD“ for systemer ≥ 80 mm i henhold til ISO 14025 og DIN EN 15804 nærmer seg ferdigstillelse. For disse EPDene ble det beregnet, sammensatt og evaluert datagrunnlag spesielt for PVC-vinduer i en EPPA-arbeidsgruppe på europeisk nivå med medvirkning fra Schüco. De potensielle miljømessige konsekvensene av PVC-vinduer vises, over hele livssyklusen, i prosent etter produksjons-, bruks- og resirkuleringsfase. Schüco er med sine 70 mm systemer Schüco CT 70 AS og Schüco CT 70 MD representert i DGNB navigatoren på grunnlag av disse forbunds-EPD (www.dgnb-navigator.de). Der kan ytterligere informasjon fås.