1. Om Schüco
  2. Ansvar
  3. Bærekraft
  4. Verdiorientert perspektiv
  5. Mer om temaet C2C finner du her

Cradle to Cradle® - fra vugge til vugge

Vugge til vugge-prinsippet

Designkonseptet til prof. dr. Michael Braungart; Cradle to Cradle (C2C) er en tilnærming mot konsekvent å sikre effektiv ressursbruk og bærekraft.

C2C-filosofien betrakter alle materialer som verdifulle stoffer, som i sin helhet og uten reduksjon i kvaliteten kan føres tilbake i det biologiske eller tekniske kretsløpet. Slik unngås avfall. Produkter og produksjonsprosesser blir derfor planlagt „fra vugge til vugge“ – fra produksjon via anvendelse til demontering, gjenvinning og ny bruk. Resirkulering uten tap av kvalitet blir dermed den avgjørende faktoren. C2C-produkter er testet fri for skadelige stoffer og produsert ved hjelp av fornybar energi. Til sammen skaper konseptet rom for bærekraftig innovasjon og kreativitet – og gjør bygninger til råstofflagre for fremtiden.

Bærekraftige materialer: for maksimal økoeffektivitet

C2C-produkter fra Schüco

Schüco er en av pionerene i utviklingen av C2C-sertifiserte produkter i byggebransjen. Vi forventer at behovet for og dermed etterspørselen etter disse sertifikatene vil øke betraktelig siden ingen andre systemer dekker bærekraft på produktnivå så omfattende og konsekvent.

Tre produktserier fra Schüco har allerede blitt testet av Hamburger EPEA Institut og er sertifisert i samsvar med kravene til det amerikanske „Cradle to Cradle Products Innovation Institute“ (C2CPII). Det som da vurderes da er om materialene kan skade mennesker og miljø, framgangsmåtene ved resirkulering i det tekniske kretsløpet, bruken av energi og vann i produksjonen og den sosiale standarden på produksjonsstedet.

I tillegg har vi utviklet et såkalt C2C-systembyggesett: Med hjelp av konstruksjonsprogramvaren SchüCal er det mulig å C2C-verifisere våre vinduer, dører og fasader. Det er i praksis et varierende utvalg av Schüco produkter i et bygg avhengig av prosjektet. Med et systembyggesett kan man sette sammen komplette produkter av sertifiserte artikler, som til sammen får en C2C-verifisering. Schüco fikk i desember 2016 C2C-sertifisering i bronse for dette byggesettet.

Her finner du C2C-sertifikatene for systembyggesettet for våre vinduer, dører og fasader:

Schüco aluminium vinduer AWS

Schüco aluminium dører ADS SimplySmart

Schüco fasader FWS

Disse 3 produktene er allerede sertifisert etter den høye C2C-sølv standarden: