1. Om Schüco
  2. Ansvar

Selskapets samfunnsansvar

Samfunnsansvar - en selvfølge for Schüco

Bærekraftig forvaltning, ansvarsbevissthet, samt etiske og moralske grunnverdier bestemmer våre handlinger. Bedriftens beslutninger fattes ved å ta hensyn til økonomiske, økologiske og sosiale aspekter. Til orientering tjener vår Code of Conduct og vår Compliance-retningslinjer. Her bekjenner Schüco entydig sin forpliktelse til rettferdig konkurranse i frie markeder, sin avstandstaken fra korrupsjon og kartellvirksomhet, sin forpliktelse til miljøvern og rettferdig og respektfull behandling av ansatte og samarbeidspartnere. 

For en bærekraftig nåtid og framtid