1. Investor
  2. Teknologisenteret
  3. Uavhengig produsentlaboratorium

Uavhengig produsentlaboratorium

Schüco teknologisenter (TS) er et av verdens mest effektive testsenter for bygningskall. Dermed kan Schüco allerede fra starten av enhver produktutvikling av nye systemer, følge utviklingen av enkeltkomponenter eller spesialløsninger med teknisk testing, kontinuerlig optimalisere og validere resultatene fortløpende.

TS er akkreditert av det nasjonale akkrediteringsorganet i Tyskland (DAkkS) som en uavhengig produsents laboratorium. Alle tester blir utført med den nødvendige nøytraliteten. Fra høsten 2014 er Schüco teknologisenter det første og eneste testlaboratorium i bransjen, som har blitt akkreditert for fagområdet EMV (elektromagnetiske kompatibilitet) og er dermed også i stand til å teste og optimalisere elektroniske komponenter. Hvert år utfører over 40 medarbeidere flere hundre tester, på alt fra små komponenter til komplette fasadeelementer.

Sentralt står komponent- og materialtester samt ulike miljøsimuleringstester, for å kunne håndtere forholdene i de forskjellige klimatiske sonene på jorden på en pålitelig måte.

I tillegg blir skuddsikkerheten på høysikkerhetskomponenter testet og ved hjelp av ulike akustikk-, tetthet-, sikkerhet- og holdbarhetstester fremmes den standardiserte kvaliteten på Schücos produkter. Alle testprøvene lages for dette på et eget testverksted. Samtidig fungerer TS som et moderne senter for egne lærlinger og studenter.

Informasjon om akkreditering

Die deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bekrefter med akkrediteringsbeviset, at teknologisentret til Schüco International KG har den kompetansen som DIN EN ISO/IEC 17025:2005 krever, for å kunne gjennomføre tester innen følgende områder.

Les akkrediteringsbeviset her (pdf, 1.5 MB)

Fra denne delen

Videre lesning

Fagområde
Opplæring
Historie