1. Investor
  2. Bærekraft
  3. Sertifikat
  4. ISO 14001

ISO 14001

Vellykket sertifisering av miljøstyringssystemet fra Schüco

Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) har sertifisert miljøstyringsystemet til Schüco International KG i hovedkvarteret til selskapet i Bielefeld i henhold til den internasjonale miljøstandarden ISO 14001 i november 2016 (pdf, 713 KB).

Et DQS-sertifisert miljøstyringssystem krever at selskapet for det første oppfyller lovbestemte miljøkrav, og for det andre at selskapet utvikler og gjennomfører frivillige miljømål. Målet for Schüco er, ikke bare å optimalisere de interne forretningsprosessene med blikk på miljøpåvirkningen. Schüco produkter og prosesser skal også støtte våre kunder og leverandører i effektiv bruk av energiressursene. For dette formålet, forbedrer selskapet kontinuerlig systemer og arbeidsprosesser, i nært samarbeid med sine leverandører.

DQS- Sertifikatet (pdf, 651 KB) er et anerkjent bevis i det internasjonale markedet, på et fungerende kvalitets- og miljøstyringssystem. For eksempel krever sertifisertingssystemet BREEAM bevis på et sertifisert miljøstyringssystem for de byggeproduktene som brukes. Med DQS-sertifikatet beviser Schüco, at vi allerede under utvikling av våre produkter har tatt alle relevante miljøkrav i betraktning og implementert.

Miljømålene til Schüco består i en reduksjon av ressursforbruk og utslipp for å beskytte kunder, medarbeidere og miljøet. Nærmere bestemt går det i Bielefeld om luft- og støyutslipp, om utslipp til vann, om bruken av jordsmonnet, om generering av avfall og forbruk av råvarer.

Fra denne delen

Videre lesning

Tiltak for å redusere CO2-utslipp

CO2 regnskap