1. Investor
  2. Bærekraft
  3. Sertifikat
  4. CO2 regnskap

CO2 regnskap

Tiltak for å redusere CO2

Schüco har gjort mange ulike tiltak for å redusere utslippene av klimagasser. For dette formålet ble det innført en bygningsovervåkning på alle avdelinger, oppvarmingen av store deler av hovedkontoret i Bielefeld ble omstilt til fjernvarme som gir lavere utslipp og det ble innført nye og enhetlige systemstyringsverktøy for å optimere transportlogistikken.

I tillegg bruker Schüco overalt i Tyskland siden 1.1.2012 grønn elektrisitet. Bare med dette er vi i stand til å reduserte strømrelaterte utslipp til 15 % av tidligere verdi allerede i 2012. Flere tiltak følger nå skritt for skritt. Det gjelder papirforbruket og mengden utskrifter, samt rammebetingelsene for tjenestereiser, herunder relaterte retningslinjer, informasjons- og opplæringskampanjer. Fokuset er på medarbeiderne i Schüco, som bidrar i betydelig grad med sine bevisste handlinger i sitt daglige arbeid og med sitt engasjement for gjennomføring av miljøvennlige tiltak til å redusere CO2-utslippene.

Bestemme karbonutslippet

Verifisering
For å bestemme Schücos karbonutslipp, har CO2-utslippene ved energiforbruket for produksjon, belysning, kjøling og oppvarming av alle bygninger, for transportlogistikk, forretningsreiser og reiser til og fra jobb samt for papir- og utskriftsforbruk regnet ut. Alle innsamlede primærdata ble sjekket av TÜV NORD CERT og for beregningen av CO2-fotavtrykket ble standarden TN-CC 020: 2011-08 brukt.

Last ned TÜV sertifikat (pdf, 116 KB)

Resultater 2011
Med sitt første CO2-regnskap legger Schüco grunnlaget for en vedvarende reduksjon i CO2-utslippet og en bedre miljø- og energistyring. Det ble tatt hensyn til alle klimarelevante drivhusgasser, som oppsto under forretnings- og produksjonsprosesser i Tyskland i 2011. Omregnet til CO2-ekvivalenter var dette ca. 74.000t. Den største delen med over 50 % stod energiforbruket i bygninger, inkludert produksjon, etterfulgt av transport, reise til og fra jobb, forretningsreiser og til slutt papir- og utskriftsforbruk

Resultater 2012
For andre gang har Schüco ved hjelp av TÜV Nord CERT sjekket CO2-regnskapet for sine avdelinger i Tyskland: Mens den verifiserte CO2eq-mengden i 2011var 74.292 tonn var CO2-ekvivalenten for 2012 bare 46.040 tonn. Den største delen med 40 % stod energiforbruket for transport for etterfulgt av bygninger med 23 %, reise til og fra jobb med 16 %, forretningsreiser med 15 % og til slutt papir- og utskriftsforbruk med 6 %.

Sammenlignet med 2011 kunne Schüco redusere sitt CO2-fotavtrykk med mer enn en tredjedel - hovedsakelig ved å bytte til grønn elektrisitet.

Fra denne delen

Videre lesning

Vellykket sertifisering av miljøstyringssystemet fra Schüco

ISO 14001