1. Investor
  2. Bærekraft
  3. Verdiorientert perspektiv
  4. Eksemplariske konsepter

Eksemplariske konsepter

Aluminium resirkulering - A/U/F

Målet med A/U/F (Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau) er den bærekraftige understøttelsen av innsamling og behandling av demonterte komponenter/profiler, fra vinduer, dører og fasader av aluminium i den hensikt å gjenbruke materialet. Medlemmer i A/U/F, som Schüco, er systemhus, produsenter, foredlere og leverandører fra hele Tyskland. A/U/F bryr seg om ansvarlig resirkulering av utrangerte vindusprofiler i aluminium, som neste 100 % kan brukes igjen. Ved gjenbruk blir de gamle profilene hakket i små biter, rengjort og smeltet om. Fordelen: Bearbeidelsen av gammel aluminium krever bare rundt 5 % av energimengden, som trengs ved produksjon av ny aluminium. Dette taler også for det økonomiske aspektet ved metoden. Dermed er bærekraften i aluminiumsystemer ganske sammenlignbare med andre materialer. Tallene taler for seg: 75 % av aluminiumen produsert siden 1888 er fortsatt i bruk i dag. Kvaliteten på den behandlede aluminiumen skiller seg ikke på noen måte fra den av utgangsmaterialet og det kan uten begrensninger brukes til nye profiler.


PVC-resirkulering - Rewindo

Rewindo er en sammenslutning av ledende tyske PVC-profilprodusenter fra de tidligere resirkuleringssystemene FREI og VEKA Umwelttechnik GmbH. Målet med Rewindo er å øke gjenvinningen av demonterte PVC-vinduer, -dører og -rullegardiner. Rewindo er en servicepartner for resirkulering av byggevarer laget av PVC. Den støtter sine medlemmer med alle resirkuleringsproblemer, bl.a. med dokumentasjonsmateriale, levering av behovstilpassede innsamlingsbokser og utsteder vrakbevis. Det er også Rewindos oppgave å informere, motivere og organisere. Den tankeløse kastingen av gamle plastgjenstander er nemlig ikke miljøvennlig.

I tillegg gjelder siden 2005 de tekniske forskriftene (TA) for kommunalt avfall og kravene til avfallslagring. I følge disse er det ikke lenger tillatt å deponere ubehandlet avfall.


Derfor skal gamle PVC-vinduer gjenvinnes. At man kan "gjenopplive" gamle produkter av PVC og gjøre de til utgangsmateriale for en ny produktlivssyklus, er en viktig økologisk fordel. I tillegg betyr resirkulering av PVC, i tillegg til bevaring av ressurser, markedsoppvåkning. Ved slutten av resirkuleringsprosessen står nemlig nesten ublandet PVC, som er likeverdig med nytt materiale. Fordelen: Profiler av resirkulert materiale har de samme fysiske egenskaper som nye profiler. Men i tillegg spares en betraktelig mengde CO2 i produksjonen av resirkulerte profiler i forhold til profiler av nytt materiale.

At engasjementet av Rewindo lønner seg, viser årsregnskapet for året 2012. Mer enn 22.000 t granulat av gamle vinduer, -dører og -sjalusier ble produsert. Dette tilsvarer om lag 1,2 millioner gamle vinduer.


Stål - bevist bærekraft

Bærekraftig bygging er å planlegge bygningene, å bygge og drive dem, slik at de økologisk, økonomisk og funksjonelt er like framtidsdyktige. Sammen med sine partnere over hele verden har Schüco stålsystemer Jansen satt seg målet å spare ressurser og energi. Av denne grunn har stålbransjen gitt VFF (Verband für Fenster und Fassaden) i oppgave å lage EPDs (Environmental Product Declarations), som viser bærekraften til materialet i bygningsfasaden såvel som i innvendige konstruksjoner. Nå kan våre planleggere, arkitekter og forhandlere bruke disse EPDene for vinduer, dører og fasader. De danner grunnlaget for den stadig mer påkrevde sertifiseringen av bygg i henhold til nasjonal standard og f.eks. DGNB og BREEAM.

  • Enkel bruk av EPD-dokumenter i henhold til ISO 14025 og EN 15804 (Environmental Product Declarations)
  • Planleggingssikkerhet ved bygningssertifisering for vinduer, dører og fasader i stålprofilsystemer
  • Brukes i nesten alle europeiske land så vel som internasjonalt
  • Uavhengig erklæring (type III) med sikrede gjennomsnittsverdier fra stålbransjen
  • Kan brukes på alle stålelementer i interiør og eksteriør
  • Helhetlig tilnærming til komplette elementer av stål