1. Investor
  2. Bærekraft
  3. Verdiorientert perspektiv
  4. FAQ

Ofte spurte spørsmål

1. Hvordan er bærekraft definert, hvor kan man finne mer om temaet?
En god introduksjon til temaet bærekraftig bygging finner du på internettsiden til Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung:
http://www.nachhaltigesbauen.de/nachhaltiges-bauen/informationsportal-nachhaltiges-bauen.html
Der blir de tre pilarene i bærekraft i sammenheng med bygninger beskrevet i detalj, men enkelt: økologi, økonomi og sosiale/kulturelle aspekter.

2. Fins det forskjellige sertifiseringssystemer for bygninger?
Rundt omkring i verden finnes det en rekke ulike sertifiseringssystemer. Mange er bare brukt regionalt og har utviklet seg fra ulike tiltak. Internasjonalt er LEED, BREEAM og DGNB i bruk og markedsledende. HQE er det ledende systemet på det franske markedet.
De tre store systemene har forskjellig fokus. En tilnærming er ikke å forvente med det første. Arkitekter, planleggere og produsenter er forpliktet å ta hensyn til de forskjellige kravene i sin planlegging og gjennomføring. Til syvende og sist velger oppdragsgiveren det sertifiseringssystemet som passer best for sin bygning.

3. Hvilke krav til fasader og vinduer må vurderes ved sertifisering av bygninger?
I alle systemer påvirker høy energieffektivitet alltid positivt. I tillegg har systemene spesifisert kravene i kriteriene. Bygningssertifisererne og planleggerne omsetter kravene spesielt for hvert bygg i beskrivelsesteksten. Siden denne prosessen er svært avhengig av bygningskonseptet og kvalitetsnivået som skal oppnås, er pakkeløsninger ikke mulig. Erfaringen viser, at Schüco systemer er svært godt egnet for å bygge sertifiserte bygninger.

4. Er det noen spesielle dokumentasjonskrav?
I økende grad er informasjon om miljøkonsekvensene av produkter påkrevd som ytterligere dokumentasjon. Schüco har de passende EPD´ene (Environmental Product Declarations) tilgjengelig i SchüCal for aluminiumsystemer, og for PVC de vanlige mønster-EPD´ene for bransjen. Spesielt for LEED blir informasjoner om regionstilhørighet og om hvor mye som kan resirkuleres etterspurt.

5. Hvordan kan materialene aluminium, PVC og tre vurderes i forhold til bærekraft?
På slutten av bruksfasen til et bygningsskall er demontering og gjenvinning viktig. Tre er i prinsippet fornybart, vindusrammer i tre må forbrennes eller deponeres etter demontering. Gamle vinduer av PVC har lenge vært resirkulert og brukt til nye vindusprofiler igjen gjennom organisasjonen Rewindo. I 2011 ble det dannet en resirkuleringsorganisasjon for aluminiumsvinduer og -fasader under paraplyen A/U/F. På denne måten kan gammel aluminium igjen bli til profiler av høy kvalitet og prosessen kan gjentas så ofte man ønsker og med høy energieffektivitet. Alt aluminium som er produsert danner dermed en material-,råstoff- og energilagring for kommende generasjoner, som kan gjenbrukes ved å resirkulerer originale materialer utallige ganger uten at det mister sin tekstur og egenskaper. De tre materialene er i sum for vinduer miljømessig nesten likeverdige. Vindussystemer av PVC tilbyr økonomiske, aluminiumsystemer funksjonelle og kreative fordeler.