1. Investor
  2. Bærekraft
  3. Verdiorientert perspektiv
  4. 360° Bærekraft

360° Bærekraft

For Schüco og våre partnere

Med tilnærmingen 360° bærekraft, presenterer Schüco utfordringen med å tilby systemer for ressurseffektiv, økonomisk og bærekraftig bygging. Målet er å legge tilrette for human og helsebevarende arbeids- og boarealer, å redusere forbruket av energi og spare ressursene. Dette refererer til hele livssyklusen til et produkt: fra produksjon via bruk til muligheten for resirkulering. Schüco har fokus på alle disse aspektene. Folk tilbringer mesteparten av sine liv i bygninger. Desto viktigere er det at bygningsteknologien oppfyller de høyeste standarder for design, komfort og sikkerhet. Samtidig kan bygninger gjennom energieffektivisering gi et betydelig bidrag til å redusere CO2- utslippene og dermed bidra til å beskytte naturressursene. Rundt bygningen tilbyr Schüco systemløsninger, som via høy varmeisolering og optimalisert og automatisk regulering av temperaturer og ventilasjon, gjør det mulig å reduserer energibehovet.

I tillegg kan bygningen med bruk av integrerte solceller (BIPV), selv produsere energi og støtte klimavernet ved å redusere forbruket av fossilt brensel og de tilhørende utslippene. Samspillet mellom alle disse elementene gjør at bygninger, som tilbyr folk en høy grad av komfort. I produksjonen av Schüco systemer brukes utelukkende materialer, som garanterer lang levetid og gjenvinning. Slik implementerer Schüco teknologi, som setter mennesket i sentrum og er i harmoni med naturen.