1. Investor
  2. Bærekraft
  3. Verdiorientert perspektiv

Verdiorientert perspektiv for grønne bygninger

Grunnlaget for det aktuelle temaet bærekraft er den globale politiske utviklingen med milepæler som „Limits of Growth“ fra Club of Rome 1972, klimakonferansen i Rio de Janeiro 1992 og Kyotoprotokollen i 1997 med klimamål. Dette førte til etableringen av en bærekraftig utvikling, miljøpolitikk, forskrifter og standarder på globalt, europeisk og nasjonalt nivå.

Over 80 % av bygningene i Tyskland er eldre enn 25 år og ligger med sitt energiforbruk langt over nivået EnEV krever. Bygninger står for 40 % av energibehovet og de relaterte CO2-utslippene, dermed danner disse et tyngdepunkt for de erklærte tiltakene for å nå klimamålene. Viktigst er det juridiske grunnlaget, som EPBD 2010 og ENEV 2012 med strengere krav fra juli 2013 bygningsproduktforordningen med bærekraft som nytt grunnkrav, samt den økende knappheten og kostnadene for energi.

Høyeste kvalitet- og miljøstandarder

Finn ut mer

Referanser

Bærekraftig bygget med Schüco

Finn ut mer.

Kontakt

Bærekraft hos Schüco

Har du spørsmål om temaet bærekraft hos Schüco? Ta direkte kontakt med de ansvarlige kontaktpersonene hos Schüco.

Ta kontakt