1. Investor
  2. Bærekraft

Bærekraft

Arkitektur og byggeteknikk er i rask endring mot metoder som skal sikre en bærekraftig fremtid. Dette innebærer at bygninger i økende grad formes av krav om redusert energiforbruk og minimering av skadelige utslipp. Gjennomførte prosjekter har vist at produkter og teknologi allerede eksisterer. Samarbeid mellom ulike profesjoner i prosjektets tidligfase åpner for bedre utnyttelse av tilgjengelig kunnskap.

Bevissthet om byggemetoder som sikrer lang levetid kombinert med kunnskap om materialers livssyklus er avgjørende for gode resultater. EPD-dokumentasjon for fasader, dører og vinduer av aluminium eller stål er basert på 50 års levetid. Ofte renoveres bygg helt eller delvis allerede etter 30-35 år, noe som avhengig av gevinster ved endringer vil påvirke miljøregnskapet i negativ retning. Utover optimalisert energiforbruk og riktig anvendelse av materialer skal bygninger sørge for brukerkomfort i form av innetemperaturer og luftkvalitet, lydforhold, dagslys og utsyn. Dette er viktige momenter som bidrar til helse og trivsel og dermed til et bedre og mer effektivt arbeidsmiljø.

Som leverandør av fasadesystemer, dører og vinduer vil Schücos bidrag i høy grad kunne påvirke byggets energibruk og brukerkomfort. En riktig utformet fasade er avgjørende for behovene for oppvarming og kjøling, utnyttelse av dagslys, kontakt med omgivelsene og bidrag fra naturlig ventilasjon. Aluminium muliggjør slanke og samtidig sterke bærestrukturer. Materialet kan enkelt og uten store kostnader formes individuelt for det enkelte prosjekt, et fortrinn som gir arkitekten designfrihet. Fasadene kan i mange tilfeller ferdigstilles som elementer på fabrikk, og komplekse løsninger kan gjennomføres under kontrollerte forhold. Aluminium samles inn og resirkuleres tilnærmet 100% fra byggebransjen og utgjør derfor en evigvarende ressurs etter første gangs fremstilling.

Bærekraft for fremtiden, komfort for brukeren

Schüco legger grunnsteinen for en bærekraftig bygning. Med teknologier og systemer setter vi menneskene i sentrum og er i harmoni med naturen. Schüco systemene oppfyller alle de grunnleggende prinsippene for bærekraftig produktutvikling, enten de er laget av aluminium, PVC eller stål. De tilbyr maksimal frihet ved utformingen og er designet med fokus på høy ytelse, brukerkomfort, energieffektivitet, ressurssparing og miljøvern. I tillegg er de holdbare og resirkulerbare.

Schüco går et skritt videre og tar ansvar for mer enn sine systemer: Selskapet hjelper investorer, arkitekter, utviklere og partnere i alle faser av prosjektet med en bærekraftig bygning – fra idé til demontering av en fasade. Dette omfatter rådgivning om sertifiseringer, planleggingen med bærekraftige systemer, miljødeklarasjoner og resirkulering av bygningsfasaden.

Les mer om hva Schüco gjør for å møte de globale utfordringene i vår tid. I brosjyren „Sustainability: Our motivation. Our contribution“ kan du lese mer om hvordan våre ideer er med på å imøtekomme de endrede kravene til miljøvennlig utforming av byrom og hvorfor bærekraftig bygging lønner seg for alle i et langtidsperspektiv.

Last ned brosjyren her (pdf, 6.9 MB) (pdf, 7 MB)

Du finner mer informasjon i bærekraftsrapporten 2017/2018. I samsvar med retningslinjene i den internasjonalt etablerte standarden GRI G4 fra „Global Reporting Initiative“ informerer denne om hvordan Schüco organiserer arbeidet for bærekraft, redegjør for selskapets økonomiske, miljømessige og sosiale aktiviteter og definerer mål for framtiden.

Bærekraftsrapport 2015/16 (pdf, 5.5 MB)

Bærekraftsrapport 2017/18 (pdf, 577 KB)

CRADLE TO CRADLE® - VERDISKAPNING I KRETSLØP

Cradle to Cradle står for et kontinuerlig materialkretsløp og positivt definerte materialer, som er ufarlige for menneskene og miljøet.

I designkonseptet Cradle to Cradle, forkortet til C2C, blir produktene utviklet slik, at det i framtiden ikke oppstår avfall som må kastes. Tekniske materialer er verdifulle ressurser, som etter bruk blir fullstendig resirkulert og går inn i kretsløpet igjen på det samme kvalitetsnivå. Innholdet blir fortløpende testet for mulige skadestoffer. Målet er produkter som uten unntak er nyttige for menneskene og naturen. C2C baner dermed veien for et nytt økonomisk system, hvor innovasjon, kvalitet og kreativitet står i sentrum. At det fungerer viser flere tusen produkter over hele verden, som allerede i dag er utviklet etter dette prinsippet.

Finn ut mer om bærekraft hos Schüco.