1. Arkitekter
  2. Produkter
  3. Sikkerhetssystemer
  4. Schüco brannfasade FW 60+ BF
Tilbake til oversikt

Schüco brannfasade FW 60+ BF

Brannfasaden til det utprøvde fasadesystemet Schüco FW 60+

Schüco FW 60+ BF er et omfattende brannsystem for fasader, innvendige skillevegger og glasstak i brannklasse EI 30 eller E 30. Det er et isolert fasadesystem med en profilbredde på 60 mm. Dermed kan det kombineres med standardsystemet FW 60+ i både fasader og tak uten synlig forskjell. Den selvbærende post-/losholtkonstruksjonen er basert på et tokammersystem, og i profilene er det isolatorer som inneholder store mengder bundet vann som frigjøres ved brann. I glassfalsen monteres det pakningsbånd som vil ”skumme opp” under en brann.

Mens FW 50+ BF er Schücos standard brannfasade, er FW 60+ BF spesielt egnet ved store glassformater og kompliserte takløsninger.

Systemet er testet av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandteknik og har svensk typegodkjenningsnummer 176203. Det kan også CE-merkes på grunnlag av testrapporter, etter nye regler for produktdokumentasjon.

  • Synlig profilbredde: 60 mm
  • Innbruddshemmende i klasse WK 2 (RC 2)
  • Elegante overganger mellom fasader og tak
  • Glassfasade over flere etasjer med en etasjehøyde på opptil 4000 mm
  • Usynlig overgang mellom fasader med og uten brannhemming

Bildegalleri

Teknisk informasjon

Anbudsbeskrivelse