1. Arkitekter
  2. Produkter
  3. Fasader
  4. Schüco moderneringsfasade ERC 50
Tilbake til oversikt

Schüco moderneringsfasade ERC 50

EN UTFORDRING NÅR DET GJELDER ELDRE BYGNINGSMASSE, ER AT DEN FORVENTES Å OPPFYLLE STADIG NYE KRAV. BÅDE LEIETAKERE OG MYNDIGHETER STILLER KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET, FUNKSJONALITET OG KOMFORT. Å MODERNISERE ET BYGG KAN VÆRE ET MER MILJØVENNLIG ALTERNATIV ENN RIVING, MEN KREVER GJENNOMTENKTE LØSNINGER FOR AT LØNNSOMHETEN SKAL BLI OPTIMAL OG RISIKOEN MINIMAL. MODERNISERINGSFASADEN SCHÜCO ERC 50 ER LØSNINGEN.

En stor andel av den eksisterende bygningsmassen skal i de kommende årene moderniseres for å være i tråd med de energipolitiske målene fram mot 2020. Schüco har identifisert en rekke fellestrekk ved bygninger fra 1960- til 1980-årene og utviklet et selvbærende fasadesystem av aluminiumsprofiler for å gjøre moderniseringen så enkel og rask som mulig. Et rehabiliteringsprosjekt skal i minst mulig grad påvirke den daglige driften og gi minimale forstyrrelser for leietakere under byggeprosessen. Takket være de intelligente og lønnsomme komponentene i Schüco ERC 50 vil bygget etter moderniseringen være et energisparingsprosjekt med lavt forbruk. Avhengig av hvilke løsninger som velges, kan bygget bli et lavenergi-, passiv- eller plusshus.

Schüco-produkter for integrering

Fasadeintegrert solskjermingssystem, Schüco CTB solskjermingssystem

Vindussystem i aluminium med elektronisk styring

Funksjonsbasert, trådløs styring av elektroniske komponenter med Schüco Wireless Control System (WCS)

  • Kostnader i samme størrelsesorden som ved vanlige moderniseringsløsninger (påhengsfasader, vindusbånd/enkeltvinduer)
  • Leietakere behøver ikke å flytte ut – minimalt tap av kontor-/brukstid og dermed også leieinntekter (pga. nytt monteringsprinsipp)
  • Minimale driftsforstyrrelser under byggeprosessen (mindre behov for bl.a. boring)
  • Systemet er festet i dekkeforkant (krever ingen bærende brystninger)
  • Sikker kostnadsberegning

Bildegalleri

Teknisk informasjon

Anbudsbeskrivelse

CAD-data