1. Arkitekter
  2. Magasin
  3. Norsk Håndverk
  4. Skal vi bevare norsk håndverk, trenger vi gode håndverkere!
Tilbake til oversikt

Skal vi bevare norsk håndverk, trenger vi gode håndverkere! 

Byggebransjen trenger flinke fagfolk! Byggenæringen har fått et litt frynsete rykte etter episoder hvor det har blitt avdekket ekstremt dårlige forhold for utenlandske arbeidstakere som jobber på norske byggeplasser. Samtidig fører svart arbeid og prispress til lave lønninger og det kan virke lite attraktivt for ambisiøs ungdom å satse på denne bransjen. Sannheten er imidlertid at for kunnskapstørste og flinke ungdommer byr denne bransjen på spennende utfordringer og svært mange muligheter.

Ønsker flere søkere til lærlingeprogram

Glass og fasadeforeningen arbeider entusiastisk for å bedre forholdene og bidra til å heve yrkesstoltheten blant montører og håndverkere. Per Henning Graff stråler av engasjement når han forteller om hva foreninger har fått til og jobber målrettet videre med. Dessverre er det slik at alt for få ungdom søker lærlingplass i glass- og fasadebransjen. Drar man ut på en hvilken som helst ungdomsskole i landet og spør hvilken yrkesfaglig retning de ønsker å gå, er det svært få som i det hele tatt vil komme på å nevne glass og fasade. Hele bransjen må altså jobbe for å bli mer synlig slik at vi sikrer rekrutering, og samtidig formidler hvor spennende denne bransjen faktisk er. Vi er med på å levere glassfasader som preger hele bybildet, og materialene glass og aluminium er så fleksible og teknisk gode at de mest kreative arkitektoniske visjoner kan realiseres med dem. Man skal bare vite hva man holder på med. Og det er her en lærlingplass kan gi den rette jenta eller gutten et fantastisk utgangspunkt og springbrett i en videre karriere i bransjen.

Lærlingen gjennomgår et 3-årig lærlingeprogram hvor de lærer alt fra glassmesterarbeid og aluminiumsproduksjon, samt tradisjonelle håndverksmessige metoder. Det er viktig å kjenne til historien for å forstå situasjonen i dag, samtidig som det bygger yrkesstolthet å kunne beherske gamle teknikker som blant annet benyttes ved rehabilitering av gamle vinduer.

 

Og det er her en lærlingplass kan gi den rette jenta eller gutten et fantastisk utgangspunkt og springbrett i en videre karriere i bransjen.

Lærlingeprogram åpner for mange muligheter

Det kreves stadig mer kunnskap og ferdigheter i faget og som lærling har man mulighet til å tilegne seg den ettertraktede kompetansen i en svært viktig bransje. Etter fullført lærlingperiode ligger alle muligheter åpne for å bygge videre for å bli fasaderådgiver, ta mesterbrev, gjennomføre teknisk fagskole, eller fortsette med en ingeniørutdannelse dersom man ønsker det. Har du lyst til å vite mer om dette, eller kjenner du noen som vil passe perfekt som lærling i glass- og fasadefaget? Ta kontakt med Per Henning Graff i Glass- og fasadeforeningen, så kan han fortelle mer og veilede deg videre.


Videreføring av kunnskap til neste generasjon

En av Graffs viktigste oppgaver er å verve motivert ungdom inn i bransjen. Samtidig oppfordrer han bransjen til å etterspørre lærlinger til sin bedrift. Det er dessverre fremdeles relativt få fasadeentreprenører som benytter seg av ordningen, det til tross for at myndighetene etter hvert kun tar imot tilbud fra godkjente lærlingebedrifter i offentlige anbudskonkurranser. Men selv om reglene taler for å ta inn en lærling, bør motivasjonen være å videreføre verdifull kunnskap til neste generasjon. Tidligere overtok gjerne sønnen etter faren, og dermed ble kunnskapen bevart fra generasjon til generasjon. I dag er det ingen selvfølge at datteren eller sønnen ønsker å ta over forretningen, og man risikerer at kompetansen forsvinner når pensjonisttilværelsen begynner. Det skal heller ikke undervurderes at det kan ha en svært positiv effekt for bedriften å få inn nytt og ungt blod. Med det kommer også gjerne en ny energi inn i firmaet som kan motivere og inspirere til å modernisere driften. 


Det skal heller ikke undervurderes at det kan ha en svært positiv effekt for bedriften å få inn nytt og ungt blod.

Glass og fasadeforeningen

Glass og Fasadeforeningen (GF) er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for glass- og fasadebransjen. Foreningen har som formål å organisere alle bedrifter som driver produksjon, bearbeiding, montering og salg av glass-, metall og kunststoffprodukter i bygninger og transportmidler.