1. Arkitekter
  2. Magasin
  3. Fasadeskolen
  4. Spesialkonstruerte glassfasader
Tilbake til oversikt

Spesialkonstruerte glassfasader 

En helhetlig prosjektering av glassfasader har avgjørende betydning for bygningens funksjoner. Den har mange oppgaver som må ivaretas for å sikre optimal energibruk og et godt innemiljø for brukerne.

Fasaden beskytter mot ytre påvirkning samtidig som den gir mulighet til dagslysutnyttelse, utsyn og god ventilasjon. Fasadens kompleksitet avhenger av klima, beliggenhet og ulike krav til funksjon, design, sikkerhet og energibruk. Schüco`s standardfasader er utviklet for å ivareta krav på ulike nivåer og legger til rette for mest mulig designfrihet. De imøtekommer behov i markedet og forenkler hverdagen for fasadeentreprenøren, som ved hjelp av få tastetrykk kan hente frem tegninger og dokumentasjon ved hjelp av Schüco`s software, SchüCal. Standardløsninger garanterer en trygg og gjennomprøvet konstruksjon, samtidig som kostnads- og tidsplanlegging forenkles.

Krevende spesialkonstruksjoner

Likevel finnes det fasader som avviker fra standard-konsepter og som ikke kan gjennomføres med lagerførte produkter. Enkelte av prosjektene løser fasadeentreprenøren selv ved hjelp av intern kompetanse. Et eksempel er «Schweigaardsgate 21-23» i Oslo, levert av Bolseth Glass AS. Her ble det blant annet levert en spesialkonstruert, luftet dobbeltfasade med åpningsluker. Prosjekter som krever spesialløsninger, håndteres med støtte fra Schüco`s prosjektavdeling. Her utvikles de mest spektakulære fasadekonstruksjoner på grunnlag av arkitektens og byggherrens ønsker. Fasadeentreprenør, arkitekt og Schüco samarbeider tett for å oppnå ønsket løsning samtidig som byggetekniske krav ivaretas. Brann- og innbruddssikkerhet, samt maksimale dimensjoner på glass og åpningsbare enheter er blant faktorene som setter premisser for utførelsen. Når det er sagt, finnes det få begrensninger innen spesialdesign.

Testing i Schüco`s teknologisenter

Standardløsninger bygges som prototyper i Schücos testverksted og testes i teknologisentere før lansering. Spesialløsningene må ofte prøves ut for det enkelte prosjekt. Disse kan gjennomføres i Schüco`s teknologisenter i Bielefeld. Prototypen bygges hos fasadeentreprenør og fraktes til Tyskland for utprøving, slik som ved «Jonsvollkvartalet». Elementet ble bygget i Sandane hos Bolseth Glass AS og sendt til Bielefeld der prototypen ble testet med hensyn til regn- og vindtetthet. Dermed garanteres kvalitet, sikkerhet og energi også på de mest utfordrende fasadekonstruksjonene!

Sammen med våre Schüco partnere utvikles landets mest fascinerende og spektakulære bygningsfasader som dekorerer og inspirerer innbyggere og besøkende hver eneste dag i alle landets byer. Flere eksempler på spesialkonstruerte bygningsfasader finnes i Schücos referansebibliotek.