1. Arkitekter
  2. Magasin
  3. Fasadeskolen
  4. Veien til god dokumentasjon
Tilbake til oversikt

Veien til god dokumentasjon 

At en byggevares egenskaper med hensyn til eksempelvis brannsikkerhet og energieffektivitet skal kunne dokumenteres er ikke noe nytt. Men strengere miljøkrav i byggeprosjektene har også ført til økt etterspørsel av miljødokumentasjon. Så hva spørres det egentlig etter? Hva menes egentlig med en EPD? Og hva i all verden er en ytelseserklæring? Jeg vil her gå gjennom det viktigste du bør ha en oversikt over:

CE-merking - ingen vei tilbake 

Det er et lovkrav at byggevarer som er omfattet av en harmonisert standard skal CE-merkes. Selve CE-merket kan leveres som et separat dokument eller i form av en etikett på produktet. I tillegg skal det hos produsenten foreligge tilgjengelig en ytelseserklæring pr produkttype. Ytelseserklæringen skal dokumentere de viktigste egenskapene til produktet, for eksempel U-verdi og tetthet. Det er ulike harmoniserte standarder og krav å forholde seg til for Schüco`s omfattende produktsortiment, så om du tenker at dette er noe du burde kunne mer om før du leverer fra deg CE-dokumentasjon, kan du bare ta kontakt med meg. Husk at for å CE-merke et produkt skal du på forhånd ha et egenkontrollsystem på plass. Visste du forresten at CE-dokumentasjonen for hver enkelt leveranse må finnes tilgjengelig hos deg som produsent for en eventuell kontroll i minst 10 år?

A20-listen og BREEAM Nor 

I mange prosjekter er kravet til fravær av farlige stoffer satt høyere enn i TEK10. Et eksempel på dette er når du blir bedt om å kunne dokumentere etter A20 listen. A20 listen tar for seg flere stoffer som ikke ønskes i produkter til bygg og er et krav i BREEAM Nor prosjekter. Som leverandør til en slikt prosjekt vi du alltid bli bedt om å levere en A20 egenerklæring. Denne får du av oss. Husk at dersom det skal benyttes fugemasser, lim osv. fra andre produsenter enn Schüco, må en tilsvarende egenerklæring fremskaffes fra denne produsenten.

"A20 listen tar for seg flere stoffer som ikke ønskes i produkter til bygg og er et krav i BREEAM Nor prosjekter"

EPD
Alle vet at en skal skrive ut en EPD fra SchüCal? En EPD, Environmental Product Declaration, eller Miljødeklarasjon som vi også kaller den, er et dokument som sier noe om et produkts faktiske påvirkning på miljøet gjennom hele verdikjeden. EPD`en er viktig som miljødokumentasjon slik at de prosjekterende kan føre klimagassregnskap og sammenligne produkter ut fra et miljøperspektiv.

ECOProduct 
For å gjøre det litt enklere for de som skal samle inn og de som skal levere fra seg miljødokumentasjon, har Byggtjeneste i samarbeid med flere andre aktører i byggenæringen gått sammen om å utvikle et verktøy for en forhåndsvurdering av produkter med hensyn til inneklima, ressursbruk, klimagassutslipp og stoffinnhold. Vi har fått en vurdering av produktene våre og scoret så bra på disse punktene at vi fikk en ECOproduct status! Dette vil gi ekstra poeng i BREEAM prosjekter i tillegg til at dokumentasjonsbehovet blir forenklet for hvert prosjekt. Sertifikater kan fås hos oss eller lastes ned fra Byggtjenesteportalen. 

Har du spørsmål til denne artikkelen eller andre spørsmål om miljøkrav er det selvfølgelig bare å ta kontakt med meg.

Hilsen Siri