1. Aannemers
  2. Duurzaamheid
  3. Waardegerichte perspectieven
  4. Waardevolle materialen

Waardevolle materialen

Aluminium, kunststof, staal

De duurzaamheid van Schüco producten en de hierin toegepaste materialen c.q. grondstoffen worden bevestigd door een onafhankelijke materiaalstudie

Aluminium

Dankzij de eindeloze vervormbaarheid en veelzijdige mogelijkheden van de oppervlakteveredeling biedt aluminium aan architecten de grootste vormgevingsvrijheid bij de planning van toekomstgerichte gebouwen - en aluminium is ecologisch verantwoord. Moderne gevelelementen van aluminium onderscheiden zich door lage U-waarden. Bovendien dragen ze aanzienlijk bij tot een positieve ecobalans van een gebouw. Optimale materiaalsterktes bij de constructie van de systemen zorgen voor een laag grondstoffenverbruik en de mechanische robuustheid en corrosiebestendigheden bieden resistentie voor een lange levensduur en zodoende voor een hoge duurzaamheid. Het materiaal aluminium is voor de mensen volkomen zonder risico. Zodra het gewonnen is, kan het zo vaak als nodig gerecycleerd worden en behoudt het in de grondstoffenkringloop alle oorspronkelijke kwaliteitseigenschappen. Zelfs de spaanders kunnen opnieuw gebruikt worden.

Kunststof

Voorwaarde voor de wereld van morgen zijn materialen die aan de allerhoogste eisen kunnen voldoen. PVC is een dergelijk materiaal en het wordt dankzij zijn positieve eigenschappen steeds meer ingezet voor de productie van raam- en deurelementen. Zo bieden kunststofprofielen goede isolatie-eigenschappen en dragen zodoende bij tot een positieve energiebalans van gebouwen. Bovendien hebben ze een lange levensduur. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de uitstekende weersbestendigheid van PVC. Met een uitstekende ontwerpveelzijdigheid bieden ramen- en deurelementen van PVC grote vormgevingsmogelijkheden. De planning van toekomstgerichte gebouwen is zodoende gewaarborgd. Een van de belangrijkste eigenschappen van raamprofielen van PVC zijn hun zeer goede recycleerbaarheid. Ze kunnen zodoende zonder problemen in hun bestanddelen gedemonteerd en opnieuw gebruikt worden. Wie plant en bouwt met raam- en deurelementen van kunststof draagt bij tot een hoge duurzaamheid.