1. Aannemers
  2. Duurzaamheid
  3. Waardegerichte perspectieven
  4. Voor Schüco en zijn partners

360° duurzaamheid

Voor Schüco en zijn partners

Met de uitspraak 360° duurzaamheid stelt Schüco zich de eis om hulpbronbesparende, economische en toekomstgerichte gebouwen aan te bieden. Het is de bedoeling ergonomische en gezondheidsbeschermende werk- en woonruimtes mogelijk te maken, het verbruik van energie te minimaliseren en de hulpbronnen te sparen. Dit geldt voor de volledige levenscyclus van een product: van de productie tot het gebruik tot de mogelijkheid van recyclage. Schüco houdt rekening met al deze aspecten. Mensen brengen het grootste deel van hun leven door in gebouwen. Daarom is het deste belangrijker dat gebouwentechnologieën voldoen aan de hoogste eisen wat betreft design, comfort en veiligheid. Tegelijkertijd kunnen gebouwen door de energie-efficiëntie een beslissende bijdrage leveren aan de reductie van CO2-emissie en op die manier aan het sparen van natuurlijke bronnen. Om het gebouw heen biedt Schüco systeemoplossingen die door hoge thermische isolatie en de geoptimaliseerde en automatische regeling van bedrijfstemperaturen en ventilatiecycli een reductie van de energievraag mogelijk maken.

Bovendien kan het gebouw dankzij het gebruik van geïntegreerde fotovoltaïek zelf energie opwekken en de klimaatbescherming ondersteunen, door het gebruik van fossiele brandstoffen en de overeenkomstige emissies te verlagen. Het samenspel van al deze elementen vormt gebouwen die de mens een hoog comfort bieden. Bij de productie van de Schüco systemen worden uitsluitend materialen gebruikt die duurzaamheid en recyclagemogelijkheid garanderen. Op die manier realiseert Schüco technologieën die de mens centraal plaatsen en in harmonie zijn met de natuur.