1. Aannemers
  2. Duurzaamheid
  3. Waardegerichte perspectieven
  4. FAQ

Veelgestelde vragen

1. Hoe definieert men duurzaamheid, waar kan men er meer over vernemen?
De website van het ministerie voor verkeer, constructie en stadsontwikkeling biedt een goede introductie tot het onderwerp duurzaam bouwen:
http://www.nachhaltigesbauen.de/nachhaltiges-bauen/informationsportal-nachhaltiges-bauen.html
Daar worden de drie basisfactoren van duurzaamheid: ecologie, economie en sociale/culturele aspecten in verband met gebouwen uitdrukkelijk en begrijpelijk beschreven.

2. Bestaan er verschillende certificeringssystemen voor gebouwen?
Wereldwijd bestaan er verschillende certificeringssystemen. Veel systemen worden slechts regionaal ingezet en ontwikkelden zich uit uiteenlopende initiatieven. Internationaal worden LEED, BREEAM en DGNB ingezet en deze zijn toonaangevend op de markt. HQE is het toonaangevende systeem voor de nationale Franse markt.
De drie grote systemen hebben verschillende zwaartepunten. Een convergentie ligt niet in de lijn van de verwachtingen. Architecten, planners en fabrikanten zijn verplicht om bij de bouwplanning en -uitvoering rekening te houden met de respectievelijke vereisten. Uiteindelijk kiest de bouwheer het certificeringssysteem dat bij zijn gebouw past.

3. Met welke eisen moet men rekening houden bij gecertificeerde gebouwen voor gevels en ramen?
Bij alle systemen heeft een hoge energie-efficiëntie ook een positieve werking. Daarnaast hebben de systemen hun eisen gespecificeerd in criteria. Gebouwcertificaatverleners en planners vormen de eisen dan specifiek voor het gebouw om in prestatiebeschrijvingen. Omdat dit proces sterk afhangt van het gebouwconcept en het te bereiken kwaliteitsniveau, zijn geen schattingen mogelijk. De ervaring leert dat Schüco systemen zeer goed ingezet kunnen worden voor certificeringsgebouwen.

2. Zijn speciale documenten vereist?
Het gebeurt steeds vaker dat men als bijkomende documenten verklaringen nodig heeft over het milieu-effect van producten. Daartoe stelt Schüco de gepaste EPD´s (Environmental Product Declarations) via SchüCal voor aluminium systemen , en voor kunststof benaderde waarden van EPD´s ter beschikking. Speciaal voor LEED wordt informatie over de regionaliteit en het recyclage-aandeel opgevraagd.

5. Welke waarde krijgen de ramenmaterialen aluminium, kunststof en hout met betrekking tot duurzaamheid?
De demontage en recyclage zijn belangrijke factoren aan het einde van de gebruiksfase van de bekleding van een gebouw. Hout is in principe vernieuwbaar, raamkozijnen van hout moeten na demontage verbrand of gedeponeerd worden. Oude ramen van PVC worden al langere tijd gereclaimed door de organisatie Rewindo en opnieuw gebruikt voor raamprofielen. Voor aluminium ramen en gevels ontstond in 2011 door gecertificeerde reclaimers in Duitsland een effectieve recyclage-organisatie onder het dak van A/U/F. Uit afgedankte aluminium worden op die manier opnieuw hoogwaardige profielen geproduceerd, afhankelijk van de vraag en met een hoge energie efficientië. Alle ooit verwerkte aluminium vormt zodoende een materiaal-, recyclagemateriaal- en energiehouder voor komende generaties, die men dankzij echte recyclage op materiaalaanduiding kan hergebruiken, zonder daarbij in te boeten op zijn hoedanigheid en eigenschappen. De drie materialen zijn in totaal gezien praktisch ecologisch gelijkwaardig voor ramen. Raamsystemen van kunststof bieden economische voordelen, aluminium systemen functionele en vormgevingsvoordele.