1. Aannemers
  2. Duurzaamheid
  3. Waardegerichte perspectieven
  4. Cradle to Cradle

Cradle to Cradle®

Het Cradle to Cradle principe

Het “Cradle to Cradle” (C2C) design concept van professor Michael Braungart is een aanpak met als doel zorgvuldig en duurzaam om te gaan met natuurlijk grondstoffen.

Volgens de C2C filosofie worden alle materialen als waardevolle grondstof gezien, die geheel biologisch of technisch recyclebaar zijn, zonder dat de oorspronkelijke kwaliteit wordt aangetast. Dit betekend dat er dus geen verlies is. Producten en productieprocessen zijn bedacht vanuit de “van cradle tot cradle” gedachte – van de productie tot aan het gebruik tot aan de demontage, recycling en hergebruik. Het recyclen - zonder dat er sprake is van kwaliteitsverlies - is een belangrijk uitgangspunt. C2C producten zijn getest op de afwezigheid van verontreinigende stoffen en maken gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Kortom, dit concept maakt ruimte voor duurzame innovaties, moedigt aan tot creativiteit en maakt gebouwen tot een tijdelijk opslag voor gebruik van materialen in de toekomst.

Duurzame materialen – voor een maximaal eco-effect

C2C producten van Schüco

Schüco is een van de pioniers in de bouw, ook als het gaat over het ontwikkelen van C2C- gecertificeerde producten. We denken dat de vraag naar zulke certificaten significant zal toenemen. Geen andere aanbieder van gevelsystemen is op productniveau in staat het thema duurzaamheid zo uitgebreid en consequent in te vullen. 

Inmiddels zijn drie Schüco systemen door het EPEA Institute in Hamburg gecertificeerd conform de standaard van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) in de USA. De evaluatie omvat de ongevoeligheid voor schade aan mens en milieu, het gehele proces voor hergebruik in de technische kringloop en het energie- en watermanagement zowel qua productieproces als ook de sociale omstandigheden in de fabriek zelf.

Daarom hebben we een modulair C2C systeem bedacht. Met hulp van SchüCal design software, kunnen we alle ramen, deuren en gevelsystemen direct controleren op de eisen ten aanzien van C2C. Want in de praktijk worden er steeds weer andere Schüco producten in veel uiteenlopende projecten toegepast. Dit modulaire systeem maken het mogelijk gecertificeerde onderdelen te assembleren tot complete eindproducten die dan uiteraard ook voldoen aan de C2C voorwaarden. In december 2016 ontving Schüco een bronzen C2C certificaat voor dit modulaire systeem.

Hier is een overzicht van de C2C certificaten van het modulaire systeem voor raam-, deur-, en vliesgevelsystemen:

Schüco aluminium raamsystemen  AWS

Schüco aluminium deursystemen ADS SimplySmart

Schüco vliesgevelsystemenFWS

Deze drie Schüco producten voldoen al aan de ‘high Silver’ standaard:

Gerelateerde informatie

Op waarde georiënteerde perspectieven

Lees meer over:

Voor Schüco en zijn partners
Nieuwe productgeneratie
Waardevolle materialen
Voorbeeldconcepten
Gebouwcertificering
FAQ