1. Aannemers
  2. Duurzaamheid
  3. Certificaten
  4. CO2 balans

CO2 balans

Maatregelen voor CO2-reductie

Schüco heeft uiteenlopende maatregelen ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daartoe werd een locatie-overstijgende gebouwbewaking ingevoerd, de verwarming in de meeste delen van de ondernemingscentral in Bielefeld werd op emissie-arme districtverwarming omgeschakeld en er werden nieuwe en uniforme systeemmanagementtools ingevoerd voor de optimalisatie van de transportlogistiek.

Bovendien gebruikt Schüco overal in Duitsland groene energie sinds 1.1.2012. Alleen al daarmee zal het in 2012 lukken om de energiegebonden emissies op 15% van de huidige waarde te laten zakken. Stap voor stap volgen nu verdere maatregelen. Dit gaat om het papierverbruik en gedrukte documenten, alsook de kadervoorwaarden voor zakenreizen en reizen inclusief de daarmee gepaard gaande richtlijnen, informatie en bewustzijnscampagnes. De Schüco medewerkers, die met hun bewust handelen tijdens de werkdag en hun verbintenis tot het toepassen van milieuvriendelijke maatregelen, aanzienlijk kunnen bijdragen tot de vermindering van CO2-emissies.

Bepaling van de ecologische voetafdruk

Verificatieprocedures
Voor het bepalen van de Schüco Carbon Footprint werden de CO2-emissies genoteerd die ontstaan door het energieverbruik voor productie, verlichting, koeling en verwarming van alle gebouwen, voor transportlogistiek, zakenreizen en de weg naar het werk alsook voor papier- en drukwerk. Alle verkregen primaire gegevens werden gecontroleerd door TÜV NORD CERT en voor de berekening van de CO2-voetafdruk werd de standaard TN-CC 020: 2011-08 gevolgd.

TÜV-certificaat downloaden (pdf, 116 KB)

Resultaten 2011
Met zijn eerste CO2-balans legt Schüco de basis voor een duurzame vermindering van de CO2-emissies en een beter milieu- en energiebeheer. Hierbij wordt rekening gehouden met alle broeikasgassen die in het jaar 2011 in Duitsland ontstaan zijn door bedrijfs- en productieprocessen. Omgerekend in CO2-equivalenten was dit ongeveer 74.000 ton. Het grootste deel was met meer dan 50% afkomstig uit het energieverbruik van gebouwen, inclusief productie, gevolgd door transport, transport naar het werk, zakenreizen en papier- en drukwerk

Resultaten 2012
Schüco heeft voor de tweede maal zijn eigen vestiging in Duitsland laten controleren door TÜV Nord CERT voor wat betreft de CO2-balans: terwijl in het jaar 2011 de geverifieerde CO2eq-hoeveelheid nog bij 74.292 ton lag, konden voor het jaar 2012 CO2-equivalenten van slechts 46.040 ton bepaald worden. Het grootste deel bestond voor 40% uit het energieverbruik door transport, gevolgd door 23% voor gebouwen, 16% voor wegen, 15% voor zakenreizen en reizen en 6% voor papier- en drukwerk.

In vergelijking met 2011 kon Schüco zijn CO2-voetafdruk met meer dan een derde verlagen - hoofdzakelijk door de overschakeling op groene enerie.

Uit deze rubriek

Aanvullende documentatie

Milieumanagementsysteem van Schüco ​met succes gecertificeerd

ISO 14001