1. Gamintojams
  2. Registracija

Dabar užregistruoti naują vartotoją

Registrierung für Partneriai

Contact data

Registration

Conditions of use and licence conditions

Naudojimosi ir licencijavimo sąlygos, kuriomis nustatomas internetu parsisiunčiamo turinio, duomenų bazių ir programinės įrangos naudojimas (internetinė licencija). Siekdama palengvinti Schüco gaminių apdirbimą, įsigijimą ir projektavimą/vystymą, Licencijos davėja siūlo savo klientams (toliau tekste „Galutiniai vartotojai“) papildomai internete (toliau tekste „Interneto svetainė“) galimybę atsisiųsti prijungties režimu prieinamus Schüco katalogus, konstrukcinius brėžinius, konkursų sąlygas, bandymų sertifikatus ir architektams skirtą informaciją (toliau tekste „Informacija“), duomenų bazes ir įvairius kitus programinius įrankius bei programinę įrangą, kurie yra skirti Informacijos ir duomenų (toliau tekste abu šie elementai vadinami „Programine įranga“) tvarkymui ir vaizdavimui.


Naudotis šia interneto paslauga leidžiama tik sutikus su žemiau išdėstytomis naudojimo ir licencijavimo sąlygomis. Autorių ir naudojimo teisės: visos teisės (ypač bet kokie autorių teisių saugomi objektai bei gretutinės teisės, įskaitant duomenų bazės kūrėjo teisę bei bet kokias kitas teises, įskaitant papildomų pramoninės nuosavybės apsaugos bei autorinių teisių apsaugos įstatymų numatytas teises) į prijungties režimu prieinamą informaciją, duomenų bazes ir programinę įrangą priklauso išimtinai Licencijos davėjai. Naudojimosi teisė: siekdama palengvinti Licencijos davėjos gaminių apdirbimą ir projektavimą/vystymą, Licencijos davėja suteikia Galutiniam vartotojui neišimtinę ir neperduodamą teisę įprastinėmis prisijungimo prie interneto svetainės sąlygomis naudotis prijungties režimu prieinama Informacija, duomenų bazėmis ir programine įranga. Šios naudojimosi teisės galiojimo sritis yra apribota Vokietijos Federacinės Respublikos geografine teritorija. Programinę įrangą ir (arba) duomenų bazes ir (arba) Informaciją kopijuoti, išsaugoti rinkmenose, elektroninėje duomenų dorojimo įrangoje ir (arba) bet kokios rūšies laikmenose ir (arba) perduoti, išskyrus įprastinio parsisiuntimo metu techniniais sumetimais atliekamą laikinąjį išsaugojimą Galutinio vartotojo darbinėje atmintinėje arba standžiajame diske, leidžiama tik gavus aiškų Licencijos davėjos sutikimą. Be to, Galutinis vartotojas privalo užtikrinti, kad tretieji asmenys neturėtų prieigos prie programinės įrangos ir (arba) duomenų bazių ir (arba) Informacijos, nepriklausomai nuo prieigos būdo. Taip pat neleidžiama naudoti programinės įrangos ir (arba) duomenų bazių ir (arba) Informacijos bet kokiu kitu būdu, jei jis nenumatytas šios dalies 1 sakinyje. Papildomi naudojimo apribojimai: nepažeidžiant autorinių ir susijusių teisių apsaugos įstatymo 69 straipsnio e punkto nuostatų neleidžiama programinės įrangos ir (arba) duomenų bazių ir (arba) Informacijos kaip nors keisti, perdaryti, dalyti/atskirti ir kitaip modifikuoti (įskaitant modifikavimą naudojant papildinius, vertimą, pirminio teksto atstatymą, dekompiliavimą, skaidymą arba sujungimą su kita programine įranga ir (arba) kitais duomenimis ar duomenų bazėmis). Neleidžiama programinės įrangos ir (arba) Informacijos ir (arba) duomenų bazių parduoti, išnuomoti, leisti naudoti sublicencijos forma arba kitu būdu atlygintinai perduoti tretiesiems asmenims bei kitaip naudoti komerciniais tikslais. Šių taisyklių pažeidimas suteikia Licencijos davėjai teisę nutraukti susitarimą be išankstinio įspėjimo ir, be kitų kompensacijų, reikalauti pažeidimu padarytų nuostolių atlyginimo autorinių ir susijusių teisių apsaugos įstatymo 97 straipsnis); be to, toks pažeidimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę (autorinių ir susijusių teisių apsaugos įstatymo 106, 107, 108, 108 a, 108b straipsnis). Garantija: nepaisant kruopščiai atlikto atrinkimo ir patikrinimo, dėl didelių prijungties režimu prieinamos informacijos ir duomenų bazių apimčių jose gali pasitaikyti pavienių klaidų. Todėl negalime garantuoti, kad duomenys yra teisingi. Esamas technikos išsivystymo lygis neleidžia užtikrinti, kad programinėje įrangoje visai nebūtų klaidų, net jei ji buvo kuriama laikantis atidumo reikalavimų. Atsižvelgdamas į tai, Galutinis vartotojas imsis visų tinkamų priemonių tam atvejui, jeigu visa programinė įranga arba jos dalis imtų veikti netvarkingai. Šiuo susitarimu Licencijos davėja nepriima jokios atsakomybės už garantiją ar atsiradusius nuostolius. Licencijos davėja ir Galutinis vartotojas sutinka, kad naudojimasis programine įranga, duomenų bazėmis ir informacija nepakeičia ekspertų konsultacijų. šiam susitarimui taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, neatsižvelgiant į tarptautinės privatinės teisės normas. Tais atvejais, kai klientas yra prekybininkas, bet kokių ginčų, susijusių su šiuo susitarimu, teisinio nagrinėjimo vieta yra Bylefeldo m.

Į spausdinti skirtą versiją

Sutikimas

Taip, aš sutinku su „Schüco“Bendrąja privatumo politika ir su „Schüco“ privatumo politika, prisijungimo vardu apsaugotai paskyrai „Mano darbo vieta" bei su mano asmeninių duomenų naudojimu šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais. Sutinku su naudojimo sąlygomis .

Norėčiau gauti informacijos (reklaminės medžiagos) apie esamus „Schüco“ produktus ir paslaugas, bei būti informuotas šiais kanalais:

Ši informacija yra savanoriška. Jūsų sutikimas dėl informacijos siuntimo bet kuriuo metu gali būti atšauktas el. paštu login@schueco.com arba kontaktais, nurodytais skiltyje „Apie įmonę“. Jūsų duomenys tvarkomi vadovaujantis ankščiau paminėtomis privatumo deklaracijomis.