1. APIE ĮMONĘ
  2. Atsakomybė

Socialinė atsakomybė

Schüco identitetas

Savo veiksmuose laikomės tvarios ekonominės veiklos, atsakomybės ir etinių bei moralinių principų. Priimdami verslo sprendimus, atsižvelgiame į ekonominius, ekologinius ir visuomeninius aspektus. Mes vadovaujamės Etikos kodeksu ir atitikties direktyva. Schüco aiškiai įsipareigoja laikytis sąžiningos konkurencijos laisvose rinkose principų, netoleruoja korupcijos ir antimonopolinių taisyklių pažeidimų, pasisako už aplinkos apsaugą ir sąžiningą bei pagarbų elgesį su darbuotojais ir verslo partneriais. 

Už tvarią šiandieną ir rytojų.