1. Επενδυτές
  2. Κέντρο Τεχνολογίας
  3. Ανεξάρτητο εργαστήριο κατασκευών

Ανεξάρτητο εργαστήριο κατασκευών

Το Κέντρο Τεχνολογίας Schüco αποτελεί ένα από τα κορυφαία στον κόσμο κέντρα δοκιμών για κελύφη κτιρίων. Όταν ξεκινά η ανάπτυξη προϊόντων, η Schüco έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει, να δοκιμάζει και συνεχώς να βελτιώνει νέα συστήματα, μεμονωμένα εξαρτήματα ή ειδικές λύσεις, καθώς και να επικυρώνει τα αποτελέσματα.

Το Κέντρο Τεχνολογίας είναι διαπιστευμένο ως ένα ανεξάρτητο εργαστήριο κατασκευών, από τον εθνικό φορέα διαπιστεύσεων για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (DAkkS). Όλες οι δοκιμές εκτελούνται με την απαιτούμενη ουδετερότητα. Έπειτα από τις εκτεταμένες εργασίες νέας κατασκευής και μετατροπής, τώρα υπάρχει διαθέσιμος περισσότερος από το διπλάσιο χρήσιμος χώρος, με περίπου 7800 m2. Περισσότεροι από 40 εργαζόμενοι εκτελούν εκατοντάδες δοκιμές ετησίως, σε ένα εύρος από μικρά εξαρτήματα έως και ολοκληρωμένες μονάδες προσόψεων.

Οι δοκιμές εξαρτημάτων και υλικών, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία περιβαλλοντικών προσομοιώσεων, αποτελούν το κλειδί ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αξιόπιστα τις συνθήκες στις διάφορες κλιματικές ζώνες σε όλο τον κόσμο.

Γίνονται δοκιμές για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα των διαφόρων εξαρτημάτων και υπολογίζεται επίσης η αντίσταση σε σφαίρα για εξαρτήματα υψηλής ασφάλειας. Η ποιότητα των προϊόντων Schüco σε συνδυασμό με τα πρότυπα, βελτιώνεται με τη βοήθεια μιας μεγάλης ποικιλίας δοκιμών για ακουστική, υδατοστεγανότητα, ασφάλεια και αντοχή. Όλα τα δοκίμια δημιουργούνται στα εργαστήρια δειγμάτων της εταιρείας μας. Το Κέντρο Τεχνολογίας λειτουργεί επίσης ως ένα προηγμένο εκπαιδευτικό κέντρο για τους ασκούμενους και τους σπουδαστές πρακτικής άσκησης στην εταιρεία.

Διαπίστευση

Ο φορέας διαπιστεύσεων της Γερμανίας, DAKkS GmbH, πιστοποιεί ότι το Technolgiezentrum der Schüco International KG έχει την επάρκεια σύμφωνα με τους όρους των DIN EN ISO/IEC 17025:2005 για την εκτέλεση δοκιμών στα ακόλουθα πεδία.

Έγγραφο διαπίστευσης (pdf, 1.7 MB)

Από αυτό το τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητες
Εκπαίδευση
Ιστορικό