1. Επενδυτές
  2. Βιωσιμότητα
  3. Πιστοποιητικά

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη

Ως κατασκευαστική εταιρεία, η Schüco γνωρίζει ότι οι οικονομικές δραστηριότητές της έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, και ότι γι' αυτόν τον λόγο έχει υποχρεώσεις προς τη φύση και τις επόμενες γενιές σε ό,τι αφορά τους πόρους και το φιλικό προς το περιβάλλον εμπόριο. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα Schüco δεν ακολουθούν απλά τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης προϊόντων, αλλά και ότι οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω της υπευθυνότητας που επιδεικνύουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Στο επίκεντρο αυτών των προσπαθειών είναι το αποτύπωμα άνθρακα της εταιρείας. Το 2011 για πρώτη φορά, η Schüco υπολόγισε το αποτύπωμα άνθρακα των γερμανικών της εγκαταστάσεων και κατέγραψε μια τιμή 74.292 τόνων ισοδύναμου CO2. Στόχος τώρα είναι να επανυπολογίζουμε αυτή την τιμή κάθε χρόνο και να τη μειώνουμε με βιώσιμο τρόπο, χρησιμοποιώντας οικολογικές μεθόδους.

Επιπλέον, το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της Schüco International KG στην εταιρική έδρα στο Bielefeld είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001, και το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001

Περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνία

Βιωσιμότητα στη Schüco

Έχετε ερώτηση σχετικά με τη βιωσιμότητα στη Schüco; Επικοινωνήστε απευθείας με τον αρμόδιο στη Schüco.

Επικοινωνία