Schüco gevelsystemen FWS

Architectonische vrijheid bij de planning en realisatie

Kennismaking!

Schüco gevelsystemen FWS

Architectonische vrijheid bij de planning en realisatie

Moderne duurzame architectuur is vandaag zoveel meer dan maximale energie-efficiëntie. Ook de meest slanke aanzichten, hoogwaardig ontwerp en de perfecte integratie van functionele elementen bij een optimale prestatie, behoren tot de kenmerken van een modern aluminium-gevelsysteem. Schüco voldoet aan deze hoge vereisten met een nieuw overkoepelend platformconcept voor aluminium-stijl-regel-gevelsystemen: Schüco gevelsystemen FWS (Façade Wall System). Het biedt aan planners een nieuwe vormgevingsvrijheid in combinatie met de beste prestatiekenmerken en duurzaam bouwen.

Schüco FWS 35 PD

Maximale transparantie dankzij minimale aanzichtbreedten - de nieuwe generatie aluminium-stijl-regel-gevel Schüco FWS 35 PD met zijn uiterst smalle aanzichten, slechts 35 mm brede profielen.

Nieuw, uitermate uniek slank ontwerp voor gevels met een maximale transparantie!

Nieuw, uitermate uniek slank ontwerp voor gevels met een maximale transparantie!

.

Schüco - FWS 35 PD

Een veeleisende transparante architectuur vereist meer dan enkel grote glasoppervlakken. Pas in combinatie met subtiele puristische profielsystemen krijgt de architectuur een perfect karakter. De Panorama-Design-gevel Schüco FWS 35 PD is de ultieme compromis tussen esthetische en filigrane eisen. De aluminium gevel biedt een unieke gereduceerde aanzichtsbreedte van 35 mm – en vult daarbij thermische isolatiewaarden op Passiefhuisniveau in.

Productvoordelen

Energie

 • Passiefhuis gecertificeerd systeem met nieuwe isolatortechnologie voor efficiënte verwerking
  Uf-waarden tot 0,90 W/(m²K)
 • Twee alternatieven met betrekking tot thermische isolatie: er zijn HI- en SI-isolatoren beschikbaar
 • 3-Voudige beglazing realiseerbaar met een glasdikte van max. 50 mm

Design

 • Aluminium gevelsysteemoplossing met een smalle aanzichtbreedte van slechts 35 mm
 • Drie ontwateringsniveaus voor een veelheid aan vormgevingsmogelijkheden
 • Inzetelementen Schüco ramen AWS en Schüco deuren ADS integreerbaar in verschillende varianten
 • Raam Schüco AWS 114 SG.SI als filigraan, naar buiten openend als uitzetzak- of parallel uitzetraam toepasbaar

Automatisering

 • Integratie van de raamseries Schüco AWS met Schüco TipTronic beslag

Veiligheid

 • Inbraakwering tot RC 2
 • Systeemartikel voor gewichtsoverdracht van glasgewichten tot 250 kg per regel, tot 400 kg met de Heavy Duty regel

Verwerkingsvoordelen

 • Uniform afdichtingssysteem voor het gehele systeemplatform op basis van de afdichtingshoogten 9 mm, 11 mm en 13 mm aan de binnenkant, alsook 5 mm aan de buitenkant

 • Kant-en-klaar aandrukprofiel inclusief afdichting en isolatieschuim: efficiënte verwerking met minimale voorbereiding

 • Innovatieve, gepatenteerde systeemonderdelen voor een betrouwbare glasmontage en snelle bevestiging van het aandrukprofiel

 • Nieuwe profielen om de glassponning te verkleinen en koude-gevelprofielen met een eenvoudig clipsysteem en een optimale afdichting voor een efficiënte en betrouwbare verwerking

 • Innovatief systeem voor omlopende bouwkundige details: veilige ventilatie en afwatering van de gevel ter plaatse van de aansluitingen, waardoor een zeer rationele montage, ook strak langs de vloer


Schüco FWS 50

Schüco gevel FWS 50 – de consequente verdere ontwikkeling van de beproefde Schüco stijl-regel-gevel FW 50⁺. Deze biedt voor wat betreft vormgevingsvrijheid en thermische isolatie een veelvoud aan mogelijkheden bij de realisatie van verticale gevels en lichtdakconstructies.

Deze combineert de eenvoudigste verwerking met de beste energiezuinigheid op passiefhuis-niveau

Schüco gevel FWS 50

De Schüco gevel FWS 50 zet een nieuwe maatstaf op het gebied van verwerking en energiezuinigheid. Bij de verdere ontwikkeling van de beproefde systemen stond in het bijzonder de optimalisatie van de verwerking in de werkplaats en op de bouwplaats centraal. Nieuwe voorgeconfectioneerde systeemcomponenten zorgen bijvoorbeeld in de werkplaats voor aanzienlijk snellere en bijgevolg rationelere productieprocessen.

 De gevel Schüco FWS 50 biedt architecten in de gebruikelijke aanzichtbreedten uiteenlopende vormgevingsopties - inclusief de passiefhuisgecertificeerde SI-uitvoering.

 Ruiten met zeer hoog gewicht kunnen in de toekomst nog eenvoudiger verwerkt worden dankzij het nieuwe glasdragerprogramma - en dat bij een gelijktijdig hogere belastingoverdracht.

 Dankzij een nieuw kabelgeleidingssysteem kan de metaalbouwer vanaf nu vertrouwen op de veilige integratie van elektrische componenten in de stijl-regel-gevel.

Productvoordelen

Energie

 • Passiefhuis gecertificeerd SI-systeem met nieuwe isolatortechnologie: Uf-waarden tot 0,70 W/(m²K)
 • Nieuwe HI-Isolator: Uf-waarden tot 0,9 W/(m²K)
 • Complete oplossingen voor de integratie van Schüco BIPV systemen

Design

 • Integratie van uiteenlopende inzetelementen
 • Elementen uit de systemen Schüco AWS, ADS, ASS
 • Raam Schüco AWS 114 SG.SI, naar buiten openend als uitzetzak- of parallel uitzetraam toepasbaar
 • Combinatie met het nieuw systeem voor raamstroken Schüco FWS 60 CV zorgt voor de smalste profieldimensies bij draai/kipelementen

Automatisering

 • Nieuw kabelgeleidingssysteem voor eenvoudige, veilige installatie en ingebruikname van mechatronische componenten tot 230 V wisselspanning
 • Dankzij het kabelkanaal op de achterkant van de stijl is direct bij de montage of nadien de flexibele installatie van kabelgeleidingen mogelijk
 • Bijkomende componenten voor de veilige doordringing van aansluitbereiken en panelen
 • Integratie van Schüco AWS 114 als uitzetzak- of parallel uitzetraam: op grote schaal geautomatiseerde, in het gebouwbesturingssysteem opgenomen raamoplossingen voor standaard en RWA-toepassingen
 • Beschikbare kozijnprofielen voor integratie van de raamseries Schüco AWS met Schüco TipTronic beslag

Veiligheid

 • Inbraakwering tot RC 3 getest

Uitgebreide functies

 • Nieuw glasdragerprogramma voor maximale gewichten en de makkelijkste verwerking

Verwerkingsvoordelen

 • Nieuwe SI-isolator met harde kern: voor een veilige schroefverbinding, transport zonder beschadigingen en rationele verwerking

 • Uniform afdichtingssysteem voor het gehele systeemplatform op basis van de afdichtingshoogten 9 mm, 11 mm en 13 mm aan de binnenkant, alsook 5 mm aan de buitenkant

 • Neuwe profielen om de glassponning te verkleinen en koude-gevelprofielen met een eenvoudig clipsysteem en een optimale afdichting voor een efficiënte en betrouwbare verwerking

 • Hoofdaandrukprofielen in de toekomst allemaal met dezelfde contour, inclusief de nodige isolatiematerialen (standaard, HI en SI): voorgeconfectioneerde oplossing voor efficiënte verwerking met de minste voorbereiding, verdubbeling van de Ix-waarde bij praktisch hetzelfde profielgewicht en geoptimaliseerde statica-eigenschappen

 • Innovatief systeem voor omlopende bouwkundige details: veilige ventilatie en afwatering van de gevel ter plaatse van de aansluitingen, waardoor een zeer rationele montage, ook strak langs de vloer

Schüco FWS 60

Schüco gevel FWS 60 – de consequente verdere ontwikkeling van de beproefde Schüco stijl-regel-gevel FW 60⁺. Deze biedt voor wat betreft vormgevingsvrijheid en thermische isolatie een veelvoud aan mogelijkheden bij de realisatie van verticale gevels en lichtdakconstructies.

Deze combineert de eenvoudigste verwerking met de beste energiezuinigheid op passiefhuis-niveau

Schüco gevel FWS 60

De Schüco gevel FWS 60 bepaalt nieuwe maatstaven op het gebied van de verwerking en energiezuinigheid. Bij de verdere ontwikkeling van de beproefde systemen stond in het bijzonder de optimalisatie van de verwerking in de werkplaats en op de bouwplaats centraal. Nieuwe voorgeconfectioneerde systeemcomponenten zorgen bijvoorbeeld in de werkplaats voor aanzienlijk snellere en bijgevolg rationelere productieprocessen.

De gevel Schüco FWS 60 biedt architecten uiteenlopende vormgevingsmogelijkheden in de gebruikelijke aanzichtbreedten – inclusief de passiefhuis gecertificeerde SI-uitvoering.

 Ruiten met zeer hoog gewicht kunnen in de toekomst nog eenvoudiger verwerkt worden dankzij het nieuwe glasdragerprogramma - en dat bij een gelijktijdig hogere belastingoverdracht.

 Dankzij een nieuw kabelgeleidingssysteem kan de metaalbouwer vanaf nu vertrouwen op de veilige integratie van elektrische componenten in de stijl-regel-gevel.

Productvoordelen

Energie

 • Passiefhuis gecertificeerd SI-systeem met nieuwe isolatortechnologie: Uf-waarden tot 0,70 W/(m²K)
 • Nieuwe HI-isolator: Uf-waarden tot 0,9 W/(m²K)
 • Complete oplossingen voor de integratie van Schüco BIPV systemen

Design

 • Integratie van uiteenlopende inzetelementen:
 • Elementen uit de Schüco-systemen AWS, ADS, ASS
 • Raam Schüco AWS 114 SG.SI, naar buiten openend als uitzetzak- of parallel uitzetraam toepasbaar
 • Combinatie met het nieuw systeem voor raamstroken Schüco FWS 60 CV zorgt voor de smalste profieldimensies bij draai/kipelementen

Automatisering

 • Nieuw kabelgeleidingssysteem voor eenvoudige, veilige installatie en ingebruikname van mechatronische componenten tot 230 V wisselspanning:
 • Dankzij het kabelkanaal op de achterkant van de stijl is direct bij de montage of nadien de flexibele installatie van kabelgeleidingen mogelijk
 • Bijkomende componenten voor de veilige doordringing van aansluitbereiken en panelen
 • Integratie van Schüco AWS 114 als uitzetzak- of parallel uitzetraam: op grote schaal geautomatiseerde, in het gebouwbesturingssysteem opgenomen raamoplossingen voor standaard en RWA-toepassingen
 • Beschikbare kozijnprofielen voor integratie van de raamseries Schüco AWS met Schüco TipTronic beslag

Veiligheid

 • Inbraakwering tot RC 3 getest

Uitgebreide functies

 • Nieuw glasdragerprogramma voor maximale gewichten en de makkelijkste verwerking

Verwerkingsvoordelen

 • Nieuwe SI-isolator met harde kern: voor een veilige schroefverbinding, transport zonder beschadigingen en rationele verwerking

 • Uniform afdichtingssysteem voor het gehele systeemplatform op basis van de afdichtingshoogten 9 mm, 11 mm en 13 mm aan de binnenkant, alsook 5 mm aan de buitenkant

 • Nieuwe profielen om de glassponning te verkleinen en koude-gevelprofielen met een eenvoudig clipsysteem en een optimale afdichting voor een efficiënte en betrouwbare verwerking

 • Hoofdaandrukprofielen in de toekomst allemaal met dezelfde contour, inclusief de nodige isolatiematerialen (standaard, HI en SI): voorgeconfectioneerde oplossing voor efficiënte verwerking met de minste voorbereiding, verdubbeling van de Ix-waarde bij praktisch hetzelfde profielgewicht en geoptimaliseerde statica-eigenschappen

 • Innovatief systeem voor omlopende bouwkundige details: veilige ventilatie en afwatering van de gevel ter plaatse van de aansluitingen, waardoor een zeer rationele montage, ook strak langs de vloer

Schüco FWS 60 CV

Het versmelten van vorm en functie - hoogste transparantie dankzij vleugels die van buiten op vaste velden gelijken en thermische isolatiewaarden op Passiefhuisniveau.

Maximale transparantie, meest slanke aanzichten en hoogste mate van functionaliteit

Schüco gevel FWS 60 CV

De steeds hogere eisen voor geluidwering en thermische isolatie hebben de laatste jaren tot steeds massievere gevelprofielen geleid. Daarbij leken technische eisen niet verenigbaar te zijn met een elegant gevelsysteem. Met het gevelsysteem Schüco FWS 60 CV (Concealed Vent) is Schüco erin geslaagd een revolutionaire oplossing voor raamstroken te ontwikkelen, met de meest smalle aanzichten, de hoogste mate van functionaliteit en met een optimale thermische isolatie. Het innovatieve systeem genereert maximale transparantie dankzij de combinatie van de te openen raamprofielen met het stijl- en regelwerk: vaste velden en te openen ramen zijn van buitenaf niet te onderscheiden. Aan de binnenkant zijn de te openen ramen slechts te herkennen aan een vlakke filigrane schaduwvoeg en de raamgreep.

 Twee bouwdieptes gecombineerd met de individueel bruikbare bouwkundige aansluiting maken uiteenlopende toepassingen mogelijk met de meest eenvoudige montage: van klassieke verdiepinghoge raamstroken tot losse ramen. Het Schüco AvanTec SimplySmart beslagsysteem met het nieuwe volledig in het profiel opgenomen comfort-beslag maakt draai-/kipramen mogelijk, ook voor hoge ruitgewichten. Of het nu gaat om renovatie of nieuwbouw; Schüco​ FWS​ 60​ CV​ biedt een optisch elegante opwaardering van het vastgoed met tegelijkertijd optimale thermische isolatiewaarden.

Productvoordelen

Energie

 • Ucw-waarde van 0,85 W/(m²K) bij een elementafmeting van bijvoorbeeld 1,2 m x 2,5 m met Ug-waarde = 0,7 W/(m²K)
 • Uf-waarden tot 1,5 W/(m²K)
  inclusief invloed van de schroefverbinding met 50 mm glas

Design

 • Filigrane profielen met identiek buitenaanzicht van te openen ramen en vaste velden
 • Integratie van raamvleugel met het stijl- en regelwerk: geen bijkomende inzetprofielen nodig
 • Vlakke aansluiting van kozijn- en vleugelprofiel binnenin met minimale schaduwvoeg
 • Draaikipraam met Schüco AvanTec SimplySmart beslag realiseerbaar
 • In te zetten voor klassieke verdiepinghoge raamstroken - inclusief doorvalbeveiliging - of een individueel raam

Veiligheid

 • Inbraakwering tot RC 2
 • Beproefde doorvalbeveiliging

Uitgebreide functies

 • Zeer betrouwbare buiten-, midden- en binnenafdichting: ook toe te passen bij projecten met de hoogste eisen inzake windlast en slagregendichtheid
 • Nieuwe compleet in het profiel geïntegreerde balustradebeglazing (Frans balkon) voor filigrane integratie bij verdiepinghoge raamtoepassingen met eisen inzake doorvalbeveiliging

Verwerkingsvoordelen

 • Schüco SimplySmart beslagtechnologie: eenvoudige montage en hoog comfort

 • Innovatief voorgeconfectioneerd adapterprofiel met acryltape voor het bevestigen van de ruit tijdens het productieproces: glasruit en profielsysteem vormen onmiddellijk na de verbinding een eenheid en kunnen verder verwerkt worden

 • Het toepassen van grote glasafmetingen vraagt om een juiste afdracht van de zeer hoge glasgewichten met behoudt van de meest filigrane profieldimensies

 • Compleet systeem voor bouwkundige aansluitingen met een eenvoudige verwerking als raamstrook of individueel raam; directe aansluiting op gangbare gevelbekledingsmaterialen met behoudt van een optimale thermische isolatie en gecontroleerde afwatering

Verdere Services

In uw persoonlijke werkplek vindt u alle services in één oogopslag:

 • Bestekteksten

  Hier vindt u bestekteksten over de systemen FWS 35 PD, 50/60 en 60 CV.

 • BIM-objecten

  Building Information Modeling (BIM) is de moderne werkmethode voor het plannen en realiseren van een gebouw en het beheer van gebouwen.

 • CAD-Bibliotheek

  De CAD-bibliotheek biedt u de mogelijkheid AutoCAD-tekeningen te downloaden.Elke tekening staat in het AutoCAD DXF- en DWG-formaat ter beschikking.

 • Docu Center
  Het Schüco Docu Center is een universeel toe te passen browser-applicatie. De Schüco documentatie wordt in digitale vorm als scrollbare catalogus weergegeven.
 • Statische voorcalculatie
  De statische planningsondersteuning voor architecten en metaalbouwers op basis van de Eurocode.

Nu "Mijn werkplek" oproepen

Heeft u vragen?

We kijken ernaar uit om van u te horen

Voor al uw vragen, problemen en twijfels hebben we gespecialiseerde en betrouwbare contactpersonen voor u klaar staan.