Fascinasjon i fasaden

Kjenn dine muligheter

Veien til glassfasaden

Fascinasjon! Hvor ofte har du snublet over den forbløffende eller trollbindende opplevelsen i den siste tiden? Etymologisk lånt fra det latinske ordet fascinare (forhekse) betyr begrepet «fascinere» i dag å vekke interesse og samtidig være en attraksjon. Arkitekten skal skape glassfasader som fascinerer og trenger løsninger for å realisere dette. Veien til løsningene finner du her. 

Veien til riktig løsning

I fasaden ligger de grunnleggende behovene for beskyttelse, teknologisk utvikling, tidsriktig integrasjon av funksjoner og estetisk form smelter sammen og utfolder seg avhengig av klimasone og kultur. 

Noen ting å tenke gjennom på veien: 

 • Glassfasader med branngodkjenning hindrer brann og røyk fra å spre seg i og utenfor bygget og gir brukeren sikre omgivelser.
 • Bygg med spesielle sikkerhetskrav til for eksempel innbrudd, skudd og eksplosjon trenger glassfasader med både aluminiums- og stålprofiler og glass som har særegne og testede egenskaper.
 • For å ivareta design finnes det systemer som holder disse ulike egenskapene skjult, det vil si at de befinner seg inne i profilen og utgjør ingen synlig forskjell fra systemer uten sikkerhet. 
 • For å få systemsikkerheten som ditt bygg fortjener er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i en komplett fasade- vindus- og dørplattform som kan tilby deg fleksibilitet og sømløse overganger.


Gå direkte til katalogen (krever innlogging)

Hvilken fasade passer til ditt prosjekt? Les under om de tre ulike konstruksjonstypene påhengsfasade, elementfasade og dobbelfasade.

Klassiske påhengsfasader (post-losholt)

Curtainwall brukes ofte som et begrep på en fasadeteknologi for kledning av store bygg. Disse fasadesystemene overfører sin vekt og andre laster som vindlast til den primære bygningskonstruksjonenover. Tradisjonelt har glass- og metallfasader vært satt sammen av enkeltkomponenter på byggeplass. Den klassiske påhengsfasaden monteres på utsiden av dekkene som en kontinuerlig «gardin», slik det engelske navnet «curtain wall» indikerer. Samme fasadeuttrykk vil kunne oppnås ved at veggfelt av aluminium bygges etasjevis mellom dekke og himling. Når veggens ytre liv posisjoneres slik at glassfelt lagt i dekkeforkant flukter, skapes et inntrykk av en kontinuerlig glassflate.

De primære funksjonene til påhengsfasadene er å motstå luft og vann og å skape en termisk barriere mellom innsiden og utsiden. Fasadene er også designet for å imøtekomme kompleksiteten i nedbøyninger, termisk ekspansjon og sammentrekning, bygg svaie, og relative bevegelser mellom etasjene forårsaket av vind eller seismiske laster som påvirker konstruksjonen.

De mest brukte systemene i Norge er: 

 • FWS 50/60 .HI/.SI (Facade Wall Construction) 
 • AOC 50/60/75 .HI/.SI TI (Add-On Construction) 
 • AOC 50/60/75 .HI/.SI ST (Add-On Construction) 


Forklaring på betegnelser:  

 • Tallene 50, 60 og 75 står for millimeter i profilbredden.
 • HI og SI står for høy- og superisolert.
 • TI og ST står for timber (tre) og steel (stål).  


Gå rett til katalogen her 

Elementfasader

Den såkalte elementfasaden er etasjehøye veggmoduler som ferdigstilles i verkstedet, fraktes til byggeplass og henges på plass. Fasadesystemet imøtekommer i mange krav om effektivitet og innebærer også rent tekniske fordeler. Tre gode grunner for å bruke elementfasade er at:

 1. fasader monteres ofte under krevende klimatiske forhold som medfører risiko for feil.
 2. det på byggeplasser i tettbebygde strøk kan oppstå plassmangel
 3. man ønsker å redusere antall arbeidsprosesser og håndtering på byggeplassen.


For at konseptet skal lønne seg bør bygningen bestå av større fasadearealer med enhetlig design for at gevinsten ved industrialisert produksjon skal kunne hentes ut. Dagens fasader inneholder i økende grad kabelføringer og elektrokomponenter. Motorisert solskjerming har eksistert lenge. Nå er elektrokrome glassprodukter på vei inn, samt åpningsvinduer med styringssystemer og solcelleanlegg. Dette er alle komponenter som skal håndteres med nøyaktighet, noe et kontrollert fabrikkmiljø gir muligheten til. En elementfasade produsert ferdig med alle komponenter gjør utvendige stillaser overflødige, noe som innebærer flere fordeler på byggeplassen.

Utførelsen
En typisk systemløsning kan gjennomføres på flere måter. Standardutgaver fra de enkelte leverandørene likner mye på post-/losholt systemene, men enkeltprofiler er byttet ut med to halvdeler som føyes sammen til en profil i elementskjøtene. Konseptet innebærer mer materiale i profilene, noe som med dagens stadig skjerpede krav til U-verdier kan innebære utfordringer. I kombinasjon med store glassflater og isolerte tette felt oppnår imidlertid denne fasadetypen gode isolerende egenskaper totalt sett. Store flater av glass og tette felt betyr i noen tilfeller også at hvert enkelt element blir større. Flere forhold bør her avklares i tidligfase for å eliminere potensielle problemer. Store elementer gir i seg selv økt vekt. Store glassflater innebærer at glasstykkelsene også må økes. Det samme gjelder for profildimensjoner i bærestrukturen. Dermed vil også vekten per kvadratmeter øke. Økt vekt gjør i seg selv montasjen mer krevende og det stilles økte krav til innfestings-brakettene. Svært kraftige spesialprofiler vil også kunne overskride mål som bearbeidings-maskinene kan håndtere.

De mest brukte systemene i Norge er: 

 • USC 65.HI (Unitized System Construction)


Forklaring på betegnelser:

 • Tallet 65 står for millimeter i profilbredden.
 • .HI står for høyisolert.  


Gå rett til katalogen her 


Dobbelfasader

En dobbeltfasade innebærer den primære veggkonstruksjonen på en eller annen måte er supplert med en ytre, vanligvis uisolert tilleggs-fasade. Dobbeltfasaden finnes ikke som noe ferdig system, men skapes ut fra behov og ønsker i det enkelte prosjekt. Dobbeltfasaden fremstilles gjerne som moduler på fabrikk og det er naturlig å se denne typen i sammenheng med elementfasader. Dobbeltfasader ble opprinnelig utviklet for å kunne ivareta enkelte av fasadens funksjoner på en bedre måte. Luftrommet mellom den innvendige isolerte fasaden og et ytre, som regel enklere oppbygd skall byr på flere muligheter. Luften vil på dagtid til en viss grad forvarmes, noe som i den kalde årstiden er fordelaktig ved ventilasjon gjennom åpningsvinduer i den indre fasaden. Dersom bygningen grenser til områder med støy vil en ytre hud også dempe belastningen når vinduer åpnes. Det finnes også eksempler på fasader der renere luft fra byggets bakside framfor forurenset luft fra gaten utenfor ledes opp i mellomrommet og anvendes til ventilasjon. Til en viss grad vil fasadens isolerende egenskaper forbedres med et ekstra sjikt, men med generelt lavere U-verdier som følge av 3-lags glass og bedre isolerte veggfelt vil denne gevinsten være marginal. Dobbeltfasader utnyttes av og til som et rent designmessig grep ved at en ytre hud av rene glassflater og slanke profiler skjuler utenpåliggende solskjerming eller andre komponenter i den bakenforliggende veggen.

Gå rett til fasadekatalogen her 

Hvordan vil du skape fascinasjon i ditt prosjekt? Hvis du allerede vet hvilke behov du skal dekke og har en viss idé om hvordan bygget skal se ut, er det på tide å søke eksperthjelp.

Arkitekturmagasinet profile

I den ferske utgaven av profile finner du internasjonale arkitekters verk som fascinerer på spektakulært, delvis pragmatisk vis. Arkitekter som har benyttet seg av den kreative friheten fasadesystemene har gitt dem. Blant annet kan du lese detaljene bak Jernbanestasjonen i Arnheim. Etter 20 års arbeid stod området ferdig og ble avsluttet med inngangshallen til Hauptbahnhof.  Arkitektene fra Amsterdam-kontoret UNStudio vant konkurransen om byutviklingsplanen og jobbet sammen med ingeniørkontoret Arup på prosjektet. Arkitekten ønsket filigrane, nærmest usynlige konstruksjoner. Siden glassfasadene skulle være på opptil 6 meter og 25 meters lengde, var det kun fasadesystemer i stål som kunne realisere arkitektens ønsker. 

Få et gratis eksemplar i posten.