1. Om os
  2. Ansvarlighed
  3. Bæredygtighed
  4. Forvaltningspolitik

Schücos forvaltningspolitik

Kvalitet og ansvar

En aktiv håndtering af kvalitet, energi og arbejdssikkerhed er et væsentligt element i Schücos forvaltningspoltik. Vi tager herigennem alle aspekter i betragtning - fra anskaffelsen af varen og råmaterialerne over udviklingen, produktionen, markedsføring, salg og logistik hen til bortskaffelsen.

Disse elementer har sammen med vores produkter og services til formål at sikre den højeste standard inden for alle områder og processer. Det hjælper ikke kun til at undgå fejl, men også at opnå en konstant forbedring for alle produkter og processer.

I rammerne for forvaltningssystemet orienterer Schüco International KG sig imod kravene i den internationale kvalitetsnorm EN ISO 9001, miljønorm EN ISO 14001, energimanagementsnorm EN ISO 50001 samt de lovmæssige retningslinjer for arbejdssikkerhed.
De respektive nationale, reglementerede og politiske bestemmelser forståes som mindstekrav. For hele Schüco gruppen stræbes efter opstillede mål om sikkerhed, sundhed og miljø.

Mennesket i centrum

Vores medarbejderes og kunders sundhed og sikkerhed samt et socialt ansvar overfor offentligheden er en stor del af vores virksomhedsmål og ligger i ledelsens ansvarlighed. Schüco forpligter alle medarbejdere til at overholde alle regler, normer og retningslinjer og om at sikre vores kunders og handelspartneres og vores medarbejderes velbefindende samt miljøet. Her er erfaringer og ansvarsfølelse samt daglig udlevelse af vores principper grundlaget for vores medarbejderes og partneres ageren.

Fremskridt og overbevisning

I tæt samarbejde med vores leverandører forbedrer Schüco konstant sine systemer, arbejde og processer for at kunne højne produktkvaliteten og servicen. Vi ønsker at opfylde vores kunders ønsker og overgå deres forventninger. Schücos forvaltningssystem og dets implementeringsomfang og virkningsgrad testes regelmæssigt, hvilket sikrer en konstant videreudvikling, der opfylder alle krav. Alle medarbejdere opfordres via ledelsen derfor til at fremme og støtte innovationerne til systemeffektivitet.

Lev bæredygtigt

Milljøbeskyttelse, undgåelse af miljøbelastninger og den effektive omgang med de eksisterende energiressourcer danner en vigtig del af virksomhedens politik.

Schüco tilbyder systemløsninger til bæredygtige bygninger, som bidrager til at bruge energien effektivt. Dette kan ske via en reducering af energibehovet og / eller via bedre brug af energien. Miljøbeskyttelse og sikkerhed, økonomisk succes og social ageren vægter lige meget hos Schüco.

Ledelsen hos Schüco International KG sikrer, at de nødvendige ressourcer står til rådighed for at opnå disse tilstræbede mål. Den er ansvarlig for definitionen, implementeringen og udførelsen af de her fremlagte principper og tester og opdaterer dem kontinuerligt.