1. Om os
  2. Ansvarlighed
  3. Bæredygtighed

Bæredygtighed

Efterspørgslen efter bæredygtig arkitektur er blevet væsentligt større, såvel med de sociale som med de økonomiske og økologiske kvaliteter i tankerne. I centrum for denne tankegang bestræber man sig på at forene mennesket, rummet og miljøet.
 
Menneskers sundhed og velvære skal fremmes og sikres. Bygninger får på den måde muligheden for at påvirke sine brugere positivt med visuelle, termiske, akustiske, ergonomiske og hygiejniske kvaliteter og samtidig leve op til økonomiske krav om lang levetid og rentabilitet. Derudover kigger man på bygningers og de respektive byggevarers livscyklus med henblik på at opnå og genanvende de værdifulde råstoffer via en optimal materialecyklus.

Schüco fortsætter denne tendens og udvikler teknologi, der sætter mennesket samt naturen i centrum. Investorer, arkitekter, entreprenører og producenter understøttes i alle faser af projektet - fra den første idé til nedrivningen af facaden. Dette omfatter rådgivning om certificeringer, projektering med bæredygtige systemer, miljøvaredeklarationer og genanvendelse af klimaskærmen. Schücos systemer danner derfor grundstenen, når man ønsker at bygge på en bæredygtig måde. Alle Schüco-systemer i plast, aluminium og stål er altid underlagt principperne om bæredygtig produktudvikling. Schücos systemer tilbyder maksimal udformningsfleksibilitet og en høj standard for design, hvilket indebærer høj anvendelig, optimal brugervenlighed, energieffektivitet, ressource- og klimabeskyttelse. Sammen med holdbarheden og genanvendeligheden bidrager de til realiseringen af bæredygtige bygninger.

Sikrer og fremmer menneskets trivsel.

Find mere information om Schücos aktiviteter inden for bæredygtighed, som svarer på tidens globale udfordringer, i infobrochuren "Sustainability: Our Motivation. Our Contribution.“

Download (pdf, 7 MB) 

Du finder flere informationer i vores bæredygtighedsrapport 2015/2016. I overensstemmelse med retningslinjerne for den internationale standard GRI G4 ”Global Reporting Initiative” giver rapporten informationer om, hvordan bæredygtighed er organiseret ved Schüco, balancerer virksomhedens økonomiske, økologiske og sociale aktiviteter samt definerer fremtidens mål.

Bæredygtighedsrapport 2015/16 (pdf, 5.5 MB)

Cradle to Cradle® - cirkulær værditilvækst

Cradle to Cradle står for kontinuerlige materialekredsløb og positivt definerede materialer, som er uskadelige for mennesker og miljøet.

Med Cradle to Cradle (C2C) designkonceptet bliver produkter udviklet således, at de fremtidigt ikke producerer affald. Tekniske materialer er genanvendeligt affald og kan efter anvendelse genindføres i kredsløbet med lige så højt kvalitetsniveau som før.

Indholdet bliver konsekvent testet for mulige skadelige stoffer. Målet er, at der udelukkende findes produkter, der er gavnlige for mennesker og naturen. C2C er dermed vejen frem imod et nyt produktionssystem, hvor innovation, kvalitet og kreativitet står i centrum. At det fungerer, er tusindvis af produkter fra hele verden, som er blevet udviklet efter dette koncept, allerede bevis på.

Find mere information om bæredygtighed ved Schüco