1. Om os
  2. Ansvarlighed

Virksomhedens ansvar

Schücos selvforståelse

Vi vil nå vores økonomiske mål på en bæredygtig måde, vi er bevidste om vores ansvar, og såvel etiske og moralske principper bestemmer, hvordan vi agerer. Virksomhedens beslutninger træffes under hensynstagen til økonomiske, økologiske og virksomhedsmæssige aspekter. Vores Code of Conduct samt vores retningslinjer om compliance tjener til dette formål. Heri forpligter Schüco sig utvetydigt til fair konkurrence på frie markeder, accepterer hverken korruption eller monopollignende overtrædelser, bekender sig til miljøbeskyttelse og er fortaler for en fair og respektfuld behandling af medarbejdere og samarbejdspartnere. 

For en bæredygtig nutid og fremtid.