1. Zpracovatelé
  2. Mé pracoviště
  3. Videokonferenční technika

Videokonferenční technika Schüco​

Rozšíření sítí, úspora času, snížení nákladů

Veďte obchodní jednání s Vašimi externími partnery ze své kanceláře, řiďte projekty efektivně i na cestách a zpracovávejte společně dokumentaci i výkresy. To vše je videokonferenční technika dneška.

S mnoha partnery dnes Schüco komunikuje prostřednictvím videokonferenčního systému. Diskutujeme bez problémů o objektech, architektuře a systémech. To umožňuje intenzivnější vztahy se zákazníky a firmě to dává jasnou výhodu. Díky neustále zdokonalované videotechnice instalované u Schüca je přes video k zastižení každý Schüco zaměstnanec.

Videokomunikace však nemá nahradit osobní kontakty!
Avšak tento nový způsob komunikace výrazně přispívá k rychlejšímu rozhodování, nižším cestovním nákladům, menšímu počtu služebních cest a k podpoře ekologických technologií!

Naprosto čistý obraz, minimální pořizovací náklady, jednoduché ovládání, žádné výdaje spojené se spojením

Schüco brožura o videokomunikaci

Prohlédněte si naši videokomunikační brožuru a přesvědčte se, jak Schüco zlepšuje komunikaci se svými partnery.

Detailní informace