1. O firmě
  2. Zodpovědnost

Podnikatelská zodpovědnost

Pro Schüco samozřejmost

Naše jednání je určeno udržitelným hospodařením, zodpovědností a etickými a morálními principy. Firemní rozhodnutí jsou prováděna se zohledněním ekonomických, ekologických a společenských aspektů. K orientaci slouží Code of Conduct a směrnice Compliance. V nich se Schüco jednoznačně hlásí k férové konkurenci na volném trhu,  odmítá jakoukoliv korupci a prohřešky proti kartelovým dohodám, hlásí se k ochraně životního prostředí a férovému a uctivému chování ke všem spolupracovníkům a obchodním partnerům. 

Pro udržitelný dnešek i zítřek.