1. O firmě
  2. Všeobecně
  3. Ochrana dat

Ochrana datTisk stránky

Vítáme Vás na našich internetových stránkách a jsme potěšeni Vašim zájmem o naši společnost. Společnost Schüco International KG klade velkou váhu na ochranu osobních dat . Proto v rámci našich internetových aktivit věnujeme tomuto aspektu velkou pozornost. Naše podmínky ochrany osobních dat jsou v souladu s použitelnými právními předpisy na ochranu osobních dat, především německým Spolkovým zákonem o ochraně osobních dat (BDSG) a Mediálním zákonem (TMG).

Následující informace o ochraně osobních dat by Vám měly podat pokud možno co nejdetailnější přehled o tom, jak je u nás s Vašimi daty nakládáno.

Jelikož v průběhu zdokonalování našich internetových stránek je nutno upravovat také informace o ochraně osobních dat, doporučujeme Vám, čas od času si je opakovaně přečíst.

Buďte detailně informováni

Evidence Vašich osobních dat

Při návštěvě našich internetových stránek od Vás zpravidla nevyžadujeme žádná osobní data. Ke statistickému vyhodnocování však jsou registrovány informace o názvu Vašeho provozovatele internetových služeb, o internetové stránce, ze které si nás prohlížíte, o internetových stránkách, které si u nás prohlížíte a době a datu Vaší návštěvy. Přesto však zůstáváte anonymním uživatelem internetu. Pokud potřebujeme konkrétní data, pomocí kterých dochází k Vaší osobní identifikaci nebo ke kontaktu s Vámi (tzv. osobní data), jsou vždy vyžadována explicitně. Tato data slouží k přípravě Vámi požadované služby nebo k provádění příslušných požadovaných transakcí. Přitom se může jednat o zasílání informací o výrobcích a službách společnosti Schüco, účasti v soutěži o ceny, zasílání aktuálních novinek, využívání obecně nedostupných služeb společnosti Schüco, přihlášky na různé akce či školení, nebo stahování a/nebo objednávání výrobků Schüco a/nebo příslušných informací. U námi evidovaných osobních dat se může jednat především o Vaše jméno, název Vaší firmy, Vaši obchodní e-mail adresu, Vaše telefonní číslo a Vaší adresu.

Upozornění: Osoby mladší 18ti let by nám bez svolení rodičů či příslušných zákonných zástupců neměly poskytovat žádná osobní data. Nevyžadujeme žádná osobní data od dětí či mladistvých. Vědomě tato data neshromažďujeme, ani je nepředáváme třetím stranám.

Používání Vašich osobních dat

Osobní data získaná na těchto internetových stránkách jsou využívána výhradně za účelem provozu tohoto webového portálu a k poskytování služeb a informací, které jsou Vámi požadovány resp. schváleny.

Pokud používáme Vaše osobní data k tomu, abychom Vám poskytli informace o výrobcích Schüco, které používáte nebo o které máte zájem, činíme tak pouze s Vaším svolením, které můžete kdykoliv odvolat. V případě potřeby navíc předáváme informace našim distribučním partnerům Schüco – samozřejmě s Vaším výslovným svolením, aby Vám tito mohli dodat Vámi požadované informace o výrobcích Schüco.

Společnost Schüco příležitostně najímá také jiné firmy, které pak v omezeném rozsahu vyřizují za Schüco příslušné služby. K tomu patří např. Websitehosting, zodpovídání dotazů ohledně nabízených výrobků a služeb, zprostředkování informacích o výrobcích Schüco, speciálních akcích apod.. Tyto firmy od nás získávají výhradně jen ty informace, kterých je zapotřebí k vyřizování těchto služeb. Tyto firmy jsou nám povinovány nakládat s Vašimi daty důvěrně a nejsou oprávněny využívat tyto informace k jiným účelům.

Kontrola Vašich osobních dat

Osobní data, která zadáte na webových stránkách společnosti Schüco, nebudou bez Vašeho souhlasu předávána dále. Výjimku může tvořit povinnost vyplývající ze zákona či rozhodnutí soudu.

Pokud byste si chtěli prohlédnout obsah Vašeho svolení či námi uložených dat, chtěli tato data upravit nebo zrušit svolení k využívání Vašich osobních dat, aniž by Vám naběhly jiné výdaje, než běžné poplatky za datové spojení dle základních tarifů, můžete se na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím naší e-mailové adresy service@schueco.com. Zasílání novinek lze kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz uvedený na konci každých zaslaných novinek.

 Tyto možnosti samozřejmě můžete využívat také prostřednictvím běžné pošty, zasílané na adresu Schüco International KG, Karolínská 650/1, 186 00 Praha 8.

Jsme povinni, na Vaši žádost opravit, zablokovat nebo smazat Vaše námi uložená osobní data, pokud to není v rozporu s jinými právními úpravami. Pokud zrušíte svůj souhlas s využíváním Vašich osobních dat, nebudeme Vám bohužel moci poskytovat služby, které vyžadují uvedení Vašich osobních dat.

Cookies

Pro zefektivnění správy a provozu webových stránek společnosti Schüco používáme my nebo náš poskytovatel webových služeb tzv. cookies (malé textové soubory, které jsou nabízeny prohlížeči uživatele a usnadňují vyhledávání abstraktních uživatelských dat). Používáme tento nástroj k vyhledávání uživatelských dat, jako IP-adresy, domény, typu vyhledávače a stránkách navštěvovaných na našem webovém portálu. Tyto získané informace jsou předávány našemu správci internetových stránek, který na jejich základě zjišťuje, zda naše webové stránky zůstávají užitečným a efektivním zdrojem informací. Tato získaná data přitom nemohou být v žádném případě využívána k identifikaci Vaší osoby.

Většina webových prohlížečů v současnosti automaticky povoluje cookies. Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez povolených cookies. Všechny moderní prohlížeče k tomu nabízí celou řadu různých možností nastavení. Pokud však ve Vašem prohlížeči zakážete cookies, může to vést k omezení funkčnosti našich webových stránek.

Odkazy na jiné webové stránky

Prostřednictvím odkazů (takzvaných Links), uvedených na webových stránkách společnosti Schüco, se můžete dostat na webové stránky jiných společností. Společnost Schüco International KG však nezodpovídá za obsah těchto stránek a jejich strategii ochrany dat.

Bezpečnostní principy

Snažíme se o co nejrozsáhlejší ochranu námi uložených osobních dat před náhodnou či úmyslnou manipulací, krádeží, ztrátou, zničením těchto dat nebo jiným zásahem neoprávněných osob. Používáme k tomu technicky všeobecně uznávaných bezpečnostních standardů. Tato naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována, a to v souladu s technologickým vývojem.

Únor 2013