1. O firmě
  2. O Schüco
  3. Technologické středisko
  4. Odborné obory

Odborné obory

Testy stavebních dílů a materiálů

Ohýbání, tažení, presování – nic nezůstane utajeno

Vlastní testy stavebních dílů a materiálů jsou u Schüco tradicí. V roce 1967 započalo provádění testů, v roce 1968 bylo od Technické univerzity v Berlíně zakoupeno první použité univerzální testovací zařízení. V současnosti jsou vedle statických a dynamických zkoušek tlaku, ohybu a tahu prováděny také testy mechanické reakce termicky oddělených profilů osazovacích a křídlových rámů. Zkoušky jsou prováděny za pokojové teploty v rozsahu -20°C až 80°C v uzavřené měřící laboratoři. Testováno je také stárnutí zkušebních těles za definovaného hmotnostního a teplotního vlivu, a to v časovém úseku až 1000 hodin.
Provádět lze také zkoušky, pro které neexistují žádné normy. Jedná se přitom například o měření zkušebních hodnot pro statický výpočet spojů a vazeb. Ty jsou zjišťovány na základě příslušných požadavků zadavatele, a to nejen pro stavební díly a materiály, nýbrž často také v oblastech simulace životního prostředí a v případě potřeby také v jiných zkušebních oblastech TS.

Testy simulace životního prostředí

Nepřekvapí nás žádné klima

Pokud je u fasádních plášťů zapotřebí posudků o zatěžování klimatu, je nezbytné provést testy simulací životního prostředí. To samé platí také pro poznatky z oblasti stárnutí materiálů, povrchů a výrobků z důvodu zatěžování teplem, chladem, vlhkostí, UV zářením a korozivním prostředím. K těmto účelům nabízí technologické středisko Schüco celou řadu nejrůznějších možností.
Naprostou novinkou je diferenční klimatická komora pro stavební díly a kompletní elementy o rozměrech až 3.000 x 3.000 mm. U speciálních konstrukcí vyrobených společností Schüco jsou simulovány teplotní a vlhkostní rozdíly mezi vnitřním a venkovním prostorem. Díky tomu lze za nejrůznějších, částečně i extrémních klimatických podmínek testovat i neskladné stavební díly.

Elektromagnetická snášenlivost

Bezpečná elektronika a větší ochrana budov

Všechny výrobky značky Schüco, které jsou vybaveny vlastními nebo cizími elektronickými součástkami, musí doložit svou elektromagnetickou snášenlivost. To vyžaduje normalizované zkoušky odolnosti proti rušení a rušivému vyzařování elektronických součástek. To garantuje, že se nebude vyskytovat chybná funkčnost či výpadky funkčnosti a nebude docházet ke škodlivému elektromagnetickému záření. Testy druhu krytí navíc kontrolují, zda jsou stavební díly dostatečně odolné proti vlivům okolního prostředí, jako např. parchu a vodě, a zda jsou nebezpečné a proud vodivé díly dostatečně jištěny. Schüco tím reaguje na stále větší šíření motorických, řízených a energie produkujících fasád, oken a dveří. Všechny zkoušky jsou prováděny již ve stádiu vývoje a poté také u již sestavených objektů.

Zkoušky krytí IP obsahují všechny testy relevantní pro výrobky Schüco, jako kontrolu těsnosti proti stříkající vodě (IPX1, IPX2, IPX3 a IPX4), ochrany proti přístupu k nebezpečným a proud vodivým dílům (IP1X, IP2X, IP3X, IP4X), prachotěsnosti (IP5X a IP6X) a ponořování zkušebních vzorků (IPX7 a IPX8). Umožňují jednoznačné posuzování vlastních nebo cizích výrobků a zajišťují jejich spolehlivé provozní chování.

Zkoušky ostřelování

Bezpečná neprůstřelnost

Ve zkušebně ostřelování jsou zkušební vzorky ostřelovány nejrůznějšími projektily z různých úhlů a ze vzdálenosti až 25 m. Pakliže výsledek odpovídá příslušné normě, je možno daný díl zařadit do odpovídající třídy odolnosti proti účinkům střelby FB1 až FB7. Platí pro všechny prvky odolné proti účinkům střelby, které mohou být zhotovovány z okenních, dveřních a fasádních systémů značky Schüco. Tím je zajištěno, aby v případě ostřelování do vnitřku nepronikl projektil a na vnitřní straně zkušebního tělesa nedocházelo k odlétávání střepin materiálu či skla. 

Schüco kromě vlastních zkoušek ostřelování provádí také přípravné normativní testy. Proto je také nutné, aby docházelo k exaktnímu měření rychlosti střely. U špičatých aerodynamických projektilů to činí až 810 m/sek, což je třikrát více než rychlost zvuku.

Stavební akustika

Zvuková izolace u originálních stavebních dílů

Požadavky na zvukotěsnost vůči venkovnímu hluku lze právě u fasád zajistit pouze laboratorním měřením. Stejně tak může spolehlivá zvuková izolace mezi jednotlivými místnostmmi fungovat pouze tehdy, dojde-li k přerušení přenosu hluku přes venkovní fasádu. To může Schüco ve svém TS na originálních stavebních dílech nejen precizně vyzkoušet, nýbrž také zjistit příčiny případných nedostatků a následně příslušný stavební díl optimalizovat. To je velmi důležité především pro zvukotěsnou izolaci flexibilně použitelných dělících systémů v kancelářských budovách. Neboť i po přestavbě vnitřních prostor by měla být právě v citlivých oblastech zajištěna dobrou zvukovou izolací odpovídající diskrétnost. Pro důvěryhodná měření v oblasti stavební akustiky jsou k dispozici čtyři vzájemně odddělené prostory, které jsou akusticky izolovány i od kmitů zbytku TS.

Oblast stavební akustiky kromě toho nabízí měření emisí stavebních součástí vydávající zvuk, jako např. motoricky poháněných ventilátorů a kování, a prostorová akustická měření. Schüco odpovídá stavebníkům, výrobcům kovových konstrukcí a architektům na jakkoliv těžké dotazy ohledně stavební akustiky. K zajištění kvality výroby a montáže nebo akustickému vymezení se vůči jiným oborům provádí Schüco také měření přímo na stavbách. Další nabídkou jsou sdružené zkoušky speciálních řešení nebo projektů související s realizovatelnými akustickými požadavky.

Dílna zkušebních elementů

V této dílně Schüco jsou vyráběny všechny typy stavebních vzorků a zkušebních elementů, jako ve vlastní výrobně kovových konstrukcí. Na ploše zvětšené ze 700 na téměř 2.000 m2 je mimo jiné k dispozici CNC zařízení na obrábění profilů a zdvojená pokosová pila, a kromě toho mnoho dalšího místa pro nové stroje.

Všechny nové systémy jsou nejprve vyrobeny v dílně zkušebních elementů a poté testovány. Tato dílna je tak „Prvním výrobcem kovových konstrukcí“ Schüco. S novostavbou došlo nejen k rozšíření dílny zkušebních elementů, aby bylo možno paralelně zpracovávat různé profily a systémy, nyní lze také současně provádět větší počet zkoušek.

Zkoušky těsnosti

Orkány nemají šanci

Schüco disponuje ve svém TS největší vnitřní zkušebnou fasádních konstrukcí v Evropě. V nově postavené, 18 m vysoké hale, lze testovat kombinované fasádní elementy široké až 21 m a vysoké 13 m. Díky tomu může Schüco reálně zkoušet větší a komplexnější konstrukce, než kdy předtím. Toto rozšíření je velkým krokem směrem k plnění stále rostoucích požadavků zákazníků v dlouhodobém horizontu. Vedle posudků kvality výroby a montáže umožňují tyto zkoušky zavčas zhodnotit konstruktivní kvalitu speciálních řešení. K úlohám Schüco patří také analyzování závad a rozmanité poradenské služby.

Zkoušky těsnosti jednotlivých stavebních prvků či kompletních fasádních elementů obsahují testy zvukotěsnosti, vodotěsnosti a odolnosti proti zatížení větrem. U fasádních testů je mimo jiné zkoušena dynamická vodotěsnost, přičemž kromě stékající dešťové vody je vytvářen silný, z venčí působící turbulentní proud vzduchu. Kromě toho lze simulovat a testovat pohyby budov a různé vlivy na bezpečnost a těsnost fasád (např. pohyby způsobené zátěží nebo zemětřesením)

Mechanika, životnost a bezpečnost

Zaměřeno na kvalitu a bezpečnost

Ústředním tématem technologického střediska Schüco je oblast mechaniky, životnosti a bezpečnosti. Zde jsou prováděny dlouhodobé zkoušky funkčnosti oken a dveří, závěsů, otvíracích prvků, komorových převodových mechanismů nebo elektrických pohonů. Přitom jsou okna podrobována 20.000 a dveře dokonce až jednomu milionu cyklů otevření a zavření. Exaktně testována je také funkčnost kabelových konektorů motoricky ovládaných oken a dveří. Novinkou jsou zkušebny pro testování kyvnosti oken, dveří, fasádní elementů a fotovoltaických modulů, jakož i testování statických a dynamických pokusů o vniknutí. Dlouhodobé zkoušky kompletního kování jsou prováděny za pomoci výkonných robotů. Díky prostorovému oddělení od ostatních oborů je garantována maximální míra důvěryhodnosti.

Elektrotechnika a podpora

Obor elektrotechniky a podpory (ETS) je v technologickém středisku (TS) rozhraním do ostatních oblastí, neboť se zde točí vše kolem zkušební techniky. Čili jedná se o (měřící) přístroje, zkušebny, zařízení a softwary, které se používají či využívají v technologickém středisku. Hlavním úkolem této odborné oblasti je kontrola zkušebních prostředků.
V rámci této kontroly zkušebních prostředků tak dochází k většině kalibrací ve vlastní laboratoři, která je schopna provádět precizní tovární kalibrace.

Kromě toho v technologickém středisku probíhá jak údržba veškerých přístrojů a systémů, tak i plánování, realizace resp. provoz nových zkušeben.

Z této rubriky

Další informace

Nezávislá výrobní laboratoř
Vzdělávání
Historie