1. O firmě
  2. O Schüco
  3. Technologické středisko
  4. Nezávislá výrobní laboratoř

Nezávislá výrobní laboratoř

Technologické středisko Schüco (TS) je globálně jedna z nejvýkonnějších zkušeben pro testování opláštění budov. Díky tomu může Schüco již na začátku vývoje určitého výrobku neustále kontrolovat, optimalizovat a kontinuálně schvalovat nové systémy, jednotlivé konstruční díly a speciální řešení.

Toto TS je akreditováno Národním akreditačním úřadem Spolkové Republiky Německo (DAkkS) jako nezávislá výrobní laboratoř. Všechny testy jsou prováděny s odpovídající nezávislostí. Od podzimu 2014 je technologické středisko Schüco akreditováno také jako první a jediná zkušební laboratoř v oblasti EMV (elektromagnetická snášenlivost) a je tak schopna adekvátně testovat a optimalizovat také elektronické součástky. Ročně provede 40 zaměstnanců několik stovek testů, od nejměnších součástek až po kompletní fasádní elementy.

Nejdůležitější jsou testy konstrukčních součástí a materiálů, jakož i testy simulací přírodního prostředí, aby bylo možno spolehlivě splnit všechny podmínky v nejrůznějších klimatických zónách země.

Kromě toho je testována odolnost proti střelbě vysoce bezpečnostních stavebních dílů nebo normě odpovídající jakost výrobků Schüco, a to pomocí nejrůznějších akustických, těsnících, bezpečnostních či životnostních testů. Všechny zkušební vzorky proto vznikají ve vlastní dílně zkušebních elementů. Toto TS zároveň slouží jeko vysoce moderní středisko pro vlastní učně a dílenské techniky.

Informace ohledně akreditace

Německý akreditační úřad GmbH akreditační listinou stvrzuje, že technologické středisko Schüco International KG disponuje kompetencemi podle DIN EN ISO/IEC 17025:2005 k provádění testů v následujících oblastech.

Přečtěte si akreditační listinu (pdf, 1.5 MB)

Z této rubriky

Další informace

Odborné obory
Vzdělávání
Historie