1. O firmě
  2. O Schüco
  3. Firemní hodnoty

Naše firemní hodnoty

Úspěch společnosti Schüco je založen na inovacích, partnerství, perfektnosti a zodpovědnosti. Schüco je čelním prodejcem kompletního opláštění budov stálým inovátorem. Současně je podnik globálně kompetentním partnerem pro investory, architekty a zpracovatele. Perfektnosti dosahuje Schüco pod hlavičkou silné značky certifikovanou kvalitou a vynikajícím designem. S udržitelnými výrobky chrání Schüco přírodní zdroje a přebírá tak zodpovědnost v oblasti životního prostředí.

Inovace pro nás představují neustálé zdokonalování současných produktů a vývoj novinek.
Partnerstvím rozumíme to, že všechny výrobky a služby jsou zaměřeny na požadavky našich zákazníků.
Perfektnost Schüco​: ve všem, co děláme, dosahujeme vynikajících výsledků.
Zodpovědnost Schüco: tvoříme pomocí nejmodernější techniky a ústředním bodem je člověk a příroda.

Z této rubriky

Další informace

Historie
Profil firmy
Skupina OTTO FUCHS