1. Investoři
  2. Trvalá udržitelnost
  3. Hodnotově zaměřené perspektivy
  4. Pro Schüco a jeho partnery

360° udržitelnost

Pro Schüco a jeho partnery

Se svým přístupem 360° udržitelnosti se Schüco staví výzvě, nabízet systémy pro šetrné, ekonomické a do budoucna udržitelné budovy. Cílem je zdravé a pohodlné pracovní a obytné prostředí, snížení spotřeby energií na minimum a ochrana přírodních zdrojů. To se týká celého životního cyklu výrobku: od jeho výroby přes jeho používání až po možnost jeho recyklace a opětovného použití. Schüco zohledňuje všechny tyto aspekty. Člověk stráví většinu svého života v budovách. O to důležitější je, aby příslušné objektové technologie splňovaly nejvyšší nároky kladené na design, komfort a bezpečnost. Energeticky účinné budovy navíc mohou výrazně přispívat ke snižování emisí CO2 a k ochraně přírodních zdrojů. Schüco nabízí systémová řešení, která svou vysokou tepelnou izolací a optimalizovanou a automatickou regulací provozní teploty a ventilačních cyklů umožňují výrazné snížení energetické spotřeby daných objektů.

Budovy s integrovanou fotovoltaikou (BIPV) mimo to mohou produkovat vlastní energii. Důsledkem pak je menší spotřeba fosilních paliv a s tím spojené snížení emisí. Souhra všech těchto aspektů pak umožňuje člověku žít v budově s velmi vysokým komfortem. Při výrobě systémů Schüco jsou používány výhradně materiály garantující dlouhou životnost a recyklovatelnost. Schüco tak dodává technologie, jejichž středobodem je člověk a soulad s přírodou.